FANDOM


דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו. כאשר משתמשים בסינון לפי משתמש, רק קבצים שהמשתמש העלה את הגרסה האחרונה שלהם מוצגים.

רשימת קבצים
מספר פריטים בדף:
שם משתמש:

יורדתאריך שם תמונה ממוזערת גודל משתמש תיאור
22:34, בספטמבר 16, 2020תפילות מתמידים.PNG (קובץ)136 קילו־בייטDaniel ventura 
22:34, בספטמבר 16, 2020פני העדה תפילוץ מאבות למדו.PNG (קובץ)698 קילו־בייטDaniel ventura 
22:34, בספטמבר 16, 2020תפילות מאבות למדו.PNG (קובץ)608 קילו־בייטDaniel ventura 
22:34, בספטמבר 16, 2020ציטוט התקור ברכות.PNG (קובץ)223 קילו־בייטDaniel ventura 
22:34, בספטמבר 16, 2020כתב יד ליידן הגירסה 44.PNG (קובץ)732 קילו־בייטDaniel ventura 
22:34, בספטמבר 16, 2020הקטע שנמק.PNG (קובץ)106 קילו־בייטDaniel ventura 
22:34, בספטמבר 16, 2020מקורות התפילה כמו בפסחים.PNG (קובץ)188 קילו־בייטDaniel ventura 
22:34, בספטמבר 16, 2020משנה ממסכת תענית.PNG (קובץ)218 קילו־בייטDaniel ventura 
15:54, בספטמבר 16, 2020ירושלי קטכע שהושמט 01.png (קובץ)169 קילו־בייטDaniel ventura 
15:01, בספטמבר 16, 2020סוגיה נבחרת ירושלמי 1.png (קובץ)121 קילו־בייטDaniel ventura 
01:51, בספטמבר 16, 2020מודים דרבנן ירושלמי.png (קובץ)514 קילו־בייטDaniel ventura 
01:42, בספטמבר 16, 2020הרב ד"ר בני גזונדהייט- מודים דרבנן, בבלי וירושלמי (קובץ)27 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
02:26, בספטמבר 15, 2020ספר התורה בבית הכנסת האיטלקי ברמת גן.png (קובץ)96 קילו־בייטDaniel ventura 
23:05, בספטמבר 14, 2020Palermo-Palazzo-Chiaramonte-bjs2007-01.jpg (קובץ)371 קילו־בייטDaniel ventura 
22:53, בספטמבר 14, 2020Palazzo-chiaramonte-steri-palermo 2099183.jpg (קובץ)151 קילו־בייטDaniel ventura 
19:13, בספטמבר 14, 2020הרב אברהם בלס- תשובת הירושלמי-1 (קובץ)16 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
19:13, בספטמבר 14, 2020הרב אברהם בלס- תשובת הירושלמי (קובץ)16 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
19:03, בספטמבר 14, 2020הרב שמואל הרשלר- הפרדת רשויות, מבט ירושלמי-1 (קובץ)17 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
19:03, בספטמבר 14, 2020הרב שמואל הרשלר- הפרדת רשויות, מבט ירושלמי-0 (קובץ)17 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
14:27, בספטמבר 14, 2020Kabara Aquaduct.jpg (קובץ)119 קילו־בייטDaniel ventura 
14:27, בספטמבר 14, 2020Kabara Buffalo.jpg (קובץ)152 קילו־בייטDaniel ventura 
14:27, בספטמבר 14, 2020Men of Palestine Jewish Colonization Association in the Kabara Swamps.jpeg (קובץ)312 קילו־בייטDaniel ventura 
14:27, בספטמבר 14, 2020Kabara Drainage.jpg (קובץ)177 קילו־בייטDaniel ventura 
14:08, בספטמבר 14, 2020ביצות כבארה ודב קובלנוה.png (קובץ)165 קילו־בייטDaniel ventura 
13:48, בספטמבר 14, 2020Kabarah.jpg (קובץ)486 קילו־בייטDaniel ventura 
09:13, בספטמבר 14, 202019169עמיתים לטיולים' - ט"ו אלול תש"פ - חלק ד'- חוף גדור- התיאוריה הגאולוגיות של חוף הים .-3 (קובץ)23 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
09:13, בספטמבר 14, 202019169עמיתים לטיולים' - ט"ו אלול תש"פ - חלק ד'- חוף גדור- התיאוריה הגאולוגיות של חוף הים .-2 (קובץ)23 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
09:13, בספטמבר 14, 202019169עמיתים לטיולים' - ט"ו אלול תש"פ - חלק ד'- חוף גדור- התיאוריה הגאולוגיות של חוף הים .-1 (קובץ)23 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
09:13, בספטמבר 14, 202019169עמיתים לטיולים' - ט"ו אלול תש"פ - חלק ד'- חוף גדור- התיאוריה הגאולוגיות של חוף הים . (קובץ)23 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
16:17, בספטמבר 13, 2020במת המקדש קיסריה.png (קובץ)512 קילו־בייטDaniel ventura 
09:51, בספטמבר 11, 2020Ennio Morricone -- Le Clan Des Siciliens (Bande Originale Du Film)-2 (קובץ)21 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
09:51, בספטמבר 11, 2020Ennio Morricone -- Le Clan Des Siciliens (Bande Originale Du Film)-1 (קובץ)21 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
07:45, בספטמבר 11, 2020בית הכנסת בדיר עזיז.jpg (קובץ)598 קילו־בייטDaniel ventura 
20:58, בספטמבר 10, 2020שלמה המלך ויפו.PNG (קובץ)1.27 מגה־בייטDaniel ventura 
20:58, בספטמבר 10, 2020יפו מתפון.PNG (קובץ)1.03 מגה־בייטDaniel ventura 
20:29, בספטמבר 10, 2020הראבטים כנס יפו.png (קובץ)258 קילו־בייטDaniel ventura 
18:06, בספטמבר 10, 2020נמל יפו שיחזור.png (קובץ)597 קילו־בייטDaniel ventura 
17:56, בספטמבר 10, 2020חוף דור צילום המזח.png (קובץ)1.77 מגה־בייטDaniel ventura 
16:17, בספטמבר 10, 2020נקרופוליס יפו.png (קובץ)1.46 מגה־בייטDaniel ventura 
16:42, בספטמבר 9, 2020פסגת הר מונטר 444.png (קובץ)4.12 מגה־בייטDaniel ventura 
16:36, בספטמבר 9, 2020המסלול להר מונטר.png (קובץ)2 מגה־בייטDaniel ventura 
11:16, בספטמבר 9, 2020עכו up down - בין חפירה לשימור 30 שנות מחקר I שימור עכו העתיקה כעיר מורשת עולם-0 (קובץ)14 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
02:20, בספטמבר 9, 2020הרב יעקב זיסברג "עולם הים" של יונה הנביא על פרקים א'וב' בספר יונה (קובץ)19 קילו־בייטDaniel ventura (created video)
16:43, בספטמבר 8, 2020חאן אל אומדן עכו.PNG (קובץ)2.52 מגה־בייטDaniel ventura 
16:43, בספטמבר 8, 2020חאן 888.PNG (קובץ)1.3 מגה־בייטDaniel ventura 
16:43, בספטמבר 8, 2020חאן אל שוורדה היום.PNG (קובץ)1.3 מגה־בייטDaniel ventura 
16:43, בספטמבר 8, 2020עכו 1.PNG (קובץ)2.52 מגה־בייטDaniel ventura 
16:43, בספטמבר 8, 2020בית מלום עכו.PNG (קובץ)1.02 מגה־בייטDaniel ventura 
16:43, בספטמבר 8, 2020החאן היום.PNG (קובץ)1.45 מגה־בייטDaniel ventura 
16:43, בספטמבר 8, 2020המאה19 חאן.PNG (קובץ)936 קילו־בייטDaniel ventura 

הדף הראשון
הדף הראשון
הדף הקודם
הדף הקודם
הדף האחרון
הדף האחרון
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.