מייל יומי בנושאים: יהדות, ארץ ישראל, התפוצות ועוד... מס.34 יום חמישי ט"ז שבט תשע"ה 5 בפברואר 2015

"כאשר ניקח את גרעיני הפרי (בשבעת המינים) נראה בסדר הגרעינים תהליך הדרגתי של התפרטות"[עריכה | עריכת קוד מקור]

(בעקבות שיעורו של הרב יעקב זיסברג בכולל "משכן בנימין" ליד "ישיבת קדומים בקדומים, לקראת ט"ו בשבט)

ספירות שבעת המינים לפי התפרטות הגרעינים.png

המקור: דברי חכמים וצפונותיהם, ח"א תשנ"ד, עמ' 243-245

למה דרושה גם "תורה שבע"פ[עריכה | עריכת קוד מקור]

פירוט המסכתות בששה סדרי המשנה על רקע מעמד הר סיני, על פי מסורת חז"ל - בית הכנסת ידוע בעבודות הפסיפס וחלונות הויטרג' שבו,בית הכנסת התוניסאי "אור תורה" בעכו - צילמה: Ilana Shkolnik-Langsam Pikiwiki Israel

(בעקבות שיעורו של הרב דניאל שילה בכולל "משכן בנימין" ליד "ישיבת קדומים בקדומים, לקראת ט"ו בשבט)

זכינו לשני חלקים – חבלים בסיני, תורה שבכתב ותורה שבע"פ ושניהם מסיני שניהם מגורלו של ישראל ושניהם נפלו לנו.

באליהו (זוטא, פרשה ב) מסופר:

"פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אדם אחד, ובא אלי בדרך מינות, ויש בו מקרא ואין בו משנה, אמר לי, מקרא ניתן לנו מהר סיני, משנה לא ניתן לנו מהר סיני, ואמרתי לו, בני, והלא מקרא ומשנה מפי הגבורה נאמרו".

כביכול, תורה שבע"פ אינה מהר סיני הרי היא יוצאת מפיהם של חכמים מאז ועד עתה. וענה לו אליהו לטענת אותו אדם והביא לו משל על כך:

"ומה בין מקרא למשנה, משלו משל, למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיה לו שני עבדים, והיה אוהבן אהבה גמורה, ונתן לזה קב חיטין ולזה קב חיטין, לזה אגודה של פשתן ולזה אגודה של פשתן, הפקח שבהן מה עשה, נטל את הפשתן וארגו מפה, ונטל את החיטין ועשאן סולת, ביררה טחנה, ולשה ואפה, וסידרה על גבי השלחן, ופרס עליה מפה, והניחה עד שלא בא המלך, והטפש שבהן לא עשה ולא כלום, לימים בא המלך בתוך ביתו ואמר להן, בניי, הביאו לי מה שנתתי לכם, אחד הוציא את [פת] הסולת על גבי השלחן ומפה פרוסה עליו, ואחד הוציא את החיטין בקופה, ואגודה של פשתן עליהן, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, הוי אומר איזה מהן חביב, זה שהוציא את השולחן ואת [פת] הסלת עליו".

אותה תורה שבע"פ שנפלה בחבלינו היא בגלל התאמתה המלאה לתורה שבכתב כביכול מכינה את תורה שבכתב ומשלבת אותה בתוך חיינו, ואנו בהתהלכות חיינו עפ"י תורה שבע"פ – חיי עולם שנטע בתוכנו, נפגשים עם התורה שבכתב בלבושה השלם – תורה שבע"פ.

ממשיך שם המדרש: "אמרתי לו, בני, אם אמצאך בתוך משנת חכמים (=נוהג עפ"י תורה שבע"פ) יעשו דבריך בדאין? אמר לו: הין, אבל, אמרתי לו: בני, כשאתה יורד לפני התבה בשבת כמה אתה מתפלל אמר לי, שבע, אמרתי לו, ושאר הימים, [אמר לי], תפילה כולה, כמה בני אדם קורין בתורה בשבת, אמר לי, שבעה, במנחה בשבת, בשיני ובחמישי כמה, אמר לי, שלשה שלשה, ועל שבעת המינים כמה אתה מברך, אמר לי, שתים, ברכה לפניהם וברכה לאחריהם, ועל שאר המינים, ברכה אחת, וברכת המזון, שלש, והטוב ומטיב ארבע, אמרתי לו, בני, וכי יש לנו אילו מהר סיני, והלא אינן אלא מתוך משנת חכמים, אלא כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, לא נתנה להן אלא כחיטים להוציא מהן סולת, וכפשתן להוציא ממנו בגד"...

כל חיינו מתנהגים עפ"י תורה שבכתב ותורה שבע"פ, הלומד תורה ובמיוחד בהבנת ההלכות ובהנהגתן במצבים השונים הוא ממשיך את זרימת החיים של התורה בתוך חיינו, הוא כביכול אופה את הפת ואורג את הבגד בתוך כל סבך חיינו ובתוך כל מסתריהם ומאיר ומשפיע את אותן נעימות בימינך נצח.

אף חבלי נפל לי בנעימים בנחלת ה' בתורה. שם הספר ע"ש אבי חיים וכיון שאנו ממשפחת לויים מיוחסת מבני בניו של רבינו זרחיה הלוי – בעל המאור, הרי הוא רמוז 'חבל' – חיים בן לוי והתורה היא נחלתנו.

שחזור מסילת רכבת העמק בקטע שבין שדה נחום לבית שאן[עריכה | עריכת קוד מקור]

שחזור_מסילת_רכבת_העמק_2014

שחזור מסילת רכבת העמק 2014

בסירטון מוצגות עבודות ההכנה לש מסילת הברזל בקטע האחרון המתוכנן, לקראת בית שאן, יחד עם תמונות היסטוריות של תחנות המסילה. ברקע, מקהלת חברי קיבוץ שדה נחום:

רכבת העמק
מילים: רבקה פז
לחן: שמוליק זוהר
היתה פעם בעמק רכבת, סיפרו כך סבים ודודות.
היתה היא נוסעת, נוסעת סובבת, רקמו לה מרקם אגדות.
היתה על פסים מתנדנדת, זחל אט לאט הקטר,
אפשר גם בדרך לרדת, לקטוף בשדה פרחי בר.

רכבת רכבת העמק, נוסעים, סיפורים, חלומות...
בלב ובזמר רכבת העמק, שמורים זכרונות... זכרונות... זכרונות...
רכבת העמק... זכרונות...

ניגון הבעש"ט לעולם הזה[עריכה | עריכת קוד מקור]

ניגון_הבעשט_לעולם_הזה-0

ניגון הבעשט לעולם הזה-0

ניגון הבעל שם טוב לעולם הזה ביצוע ישיבת עתניאל

להלן סיפור שהופיע ביום 26 באוקטובר 2012 באתר בית ספר נחשון בנות - קדומים

סיפור השבוע - "מספרים ש...

פעם אחת פנו תלמידיו של הבעל שם טוב אליו בשאלה: "איך נדע כי הצדיק המפורסם שהגיע לעיר, הידוע בסגולותיו לכל חולי וצרה, הוא צדיק אמיתי?" "בקשו ממנו סגולה כנגד מחשבות זרות המופיעות בזמן התפילה", ייעץ להם הבעל שם טוב, "אם ייתן לכם סגולה-סימן שאין הוא צדיק אמיתי". הבעל שם טוב התכוון בדבריו שלא קיים "פתרון פלא" למחשבות זרות בתפילה! כל אדם, אפילו הוא רב גדול ומפורסם, צריך להתאמץ להתרכז בתפילה. לעתים, בעת התפילה, מתגנבות לראשנו "מחשבות זרות" שאינן קשורות לתפילה. מה עושים כנגדן? אחת האפשרויות מובאת במסכת ברכות, שם מספרת המשנה על החסידים הראשונים שבבואם להתפלל היו מתעכבים ומקדישים זמן מיוחד כדי להתכונן ולפנות את דעתם מעיסוקיהם היומיומיים, ורק אחר כך היו עומדים להתפלל מתוך כוונת הלב. נסו גם אתם להתפנות מעיסוקיכם כמה דקות לפני התפילה ולהתכונן לקראתה בדרך המתאימה לכם.

המקור: אתר בית הספר

סיורים לארכיאולוגיים באגן הים התיכון (להוציא ארץ ישראל) ![עריכה | עריכת קוד מקור]

בטאון העוסק בארגון טיולים לתיירים חובבי ארכיאולוגיה בערים בארצות אגן הים התיכון, פירסם את תוכנית הסיורים לשנת 2015, בה עשרות סיורים לצערי - אפילו אחד אינו מתקרב לארץ ישראל

סיורי ארכיאולוגיה באגן הים התיכון.png

ארבע סיורים לדוגמא האתר

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.