Family Wiki

בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 07:55, 14 בינואר 2010Daniel ventura שיחה תרומות 8,912 בתים +8,912 דף חדש: עומד להמחק מהויקיפדיה העברית '''מכינת ערבה''' היא מכינה קדם צבאית מעורבת<ref>מכינה המיועדת לדתיים וחיל…