מנהג המדינה הוזכר בתלמוד בבלי במקומות אחדים, כאשר התגבשה הדעה כי בתחום מסויים יש לפעול לפי המקובל במדינה. בדרך כלל הדבר מקובל בסוגיות של מדינה וכלכלה. דוגמאות אחדות לכך:


מכירת חלקי בהמה[עריכה | עריכת קוד מקור]

מכירת חלקי בהמה - מתוך מקור ראשון

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.