Family Wiki
שורה 2: שורה 2:
   
 
'''מנהג המדינה''' הוזכר ב[[תלמוד בבלי]] במקומות אחדים, כאשר התגבשה הדעה כי בתחום מסויים יש לפעול לפי המקובל במדינה. בדרך כלל הדבר מקובל בסוגיות של מדינה וכלכלה. דוגמאות אחדות לכך:
 
'''מנהג המדינה''' הוזכר ב[[תלמוד בבלי]] במקומות אחדים, כאשר התגבשה הדעה כי בתחום מסויים יש לפעול לפי המקובל במדינה. בדרך כלל הדבר מקובל בסוגיות של מדינה וכלכלה. דוגמאות אחדות לכך:
  +
  +
   
 
==מכירת חלקי בהמה==
 
==מכירת חלקי בהמה==
[[קובץ:מנהג_המדינה_במכירת_חלקי_בהמה.jpg|400px|thumb|ימין|מכירת חלקי בהמה - מתוך [[מקור ראשון]]]]
+
[[קובץ:מנהג_המדינה_במכירת_חלקי_בהמה.jpg|מכירת חלקי בהמה - מתוך [[מקור ראשון]]]]

גרסה מ־07:41, 13 בנובמבר 2009


מנהג המדינה הוזכר בתלמוד בבלי במקומות אחדים, כאשר התגבשה הדעה כי בתחום מסויים יש לפעול לפי המקובל במדינה. בדרך כלל הדבר מקובל בסוגיות של מדינה וכלכלה. דוגמאות אחדות לכך:


מכירת חלקי בהמה

מכירת חלקי בהמה - מתוך מקור ראשון