Family Wiki
Advertisement
מסילת_הברזל_כפר_ג'יניס_-_א-לובאן_-_גירסה_משופרת.wmv-0

מסילת הברזל כפר ג'יניס - א-לובאן - גירסה משופרת.wmv-0

הרצאת אבי ששון על דרכי גילוי מסלול המסילה ומצבה היום סכנס מערב בנינין

שרידי גשר רכבת באפיק הנחל בסמוך לשוהם צילם:easy

עם התייצבות קו שתי העוג'ות לרוחבה של ארץ ישראל בתחילת 1918 נבנתה מסילת ברזל בין תחנת כפר ג'יניס לבין אזור הכפר א-לובאן. היא נועדה לתמוך בכוחות הבריטיים לאורכו של הקו. הקו מלא את יעודו המקורי חודש אחד, באוגוסט 1918 מכיוון שבספטמבר 1918, מערכת מגידו, הבקיעו הכוחות הבריטיים את הקו הטורקי-גרמני והדפו את האוייב צפונה.

באזור בית עריף, כפר טרומן ושוהם ניתן למצוא שרידי סוללה וגשרים של השלוחה לבית נבאללה ולא-לובאן (מסומנים במפה 1:50)

איתור שרידים[]

גשר 10 - לפי אבי ששון: גובה -218, שרידי סוללה גדולה ורחבה (9.5 מטר ובמרכזה תוואי מוגבה 2מטר). ובתוכה גשר אבן במצב השתמרות מצויין (במפתח החיצוני:6.5 מ' והפנימי 4.05 מ', בנוסף תחנת ניקוז - גשר זה הוא המורכב ביותר מבחינה אדריכלית - הנדסית עקב המבנה הטופוגרפי (המקור: במעבה ההר ע' 196


גשר בן א-לובן-רנטיס - סמוך לקצה המסילה - (לפי עמוד ענן) - " גשר של מסילת הרכבת צבאית הבריטית. אף שכתוב שהגשר הרוס, הוא ניכר היטב בשטח וחלק נכבד ממנו עודנו עומד על תילו. כמו כן, סוללת מסילת הברזל ניכרת היטב לכל אורכה וניתן לנסוע כמעט על כולה עם כל רכב (מקור:עמית הורן, גלעד אלדר, יואב רופא).

המפה נטענת...

תקציר ההרצאה[]

(מהחוברת שחולקה בכנס)
במקביל להתקדמותם המהירה של כוחות הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, בפיקודו של הגנרל אלנבי, סללו הבריטים מסילות רכבת לשימושים צבאיים, בקרבת החזית הרחבה. מרבית המסילות היו מסילות צרות (75 או 105 ס"מ) ומהירות הקמה, ושימשו לניוד כוחות ואספקה. בהרצאה תוצג אחת ממסילות אלו, מסילה צרה ממישור החוף שיצאה מהכפר ג'ינס הסמוך ללוד, והתפתלה בינות לשיפולי השומרון עד לאזור הכפר לובאן (מזרחית ליישוב בית אריה כיום). המסילה הוקמה במהירות שיא של 6 חודשים בתוואי הררי צר ומפותל, ושימשה את הצבא רק לחודש אחד עד לפריצה הגדולה צפונה והבקעת החזית הטורקית-גרמנית. לאחר המלחמה פורקה, ועל קטעים מחלקה המערבי הוקמה מאוחר יותר שלוחה תקנית לשימוש מחצבות ממשלת המנדט שהוקמו ליד הכפר ומחנות בית נבאללה (כיום מזרחית לשוהם). לשלוחה זו נוספו מאוחר יותר שלוחות צבאיות, לשימוש הצבא הבריטי במחנה בית נבאללה. שרידי תוואי המסילה הלכו ונעלמו עם השנים, עקב שיני הזמן, הקידמה והשיכחה, כולל גם במפות טופוגרפיות. פרט למחקר אחד, שבוצע לפני כ-13 שנה, לא נחקר הנושא לעומקו. בהרצאה זו יוצג מחקר מעמיק בנושא שנערך לאחרונה, תוך ביצוע סקר לאיתור שרידים בשטח, בהתבסס על מקורות קרטוגרפיים והיסטוריים. במהלך הסקר אותרו לאחר 95 שנה, סוללות עפר ואבן, גשרונים וגשרים, במצבי הישמרות שונים, אך משביעי רצון. חלק ניכר מהתוואי (המצוי בשטח אש צבאי) בולט לעין גם היום, וחלקו אף מתפקד כדרך מודרנית. בהרצאה יוצגו שרידיה של המסילה בנוף, קורותיה ותפקידה במערכה על ארץ-ישראל.

תוואי מסילת הברזל בשנת 1934[]

אחורי כיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים הרכבת שימשה את מחנות הצבא הבריטי: בית נבאללה, רמלה וצריפין וכנראה התחברה למסילת הברזל ליד רחובות. הנה התוואי במפה משנת 1934

תוואחי מסילת הברזל לממחנות הצבא בצריפין רמלה עד בית נבאללה - במקור על דיר בלוט ראה כאן.png

תמונות[]

תמונות שצולמו משיקופיות מוקרנות - יוחלפו לאחר סיור במקום.


מהויקיפדיה[]

מסילת הרכבת לכפר א-לובן

מפת המסלול של מסילת הרכבת לכפר א-לובן

גשר הרכבת מעל נחל בית עריף מדרום לשוהם (נקודה 3 במפה)

הקיר הצפוני הבנוי של חפיר הרכבת ממזרח לכביש 444 ליד שוהם (נקודה 4 במפה)

גשרון רכבת ליד היישוב בית עריף (נקודה 2 במפה)

ממוזער

שרידי הגשר מעל נחל אל-ערוב (נקודה 8 במפה)

שרידי הגשר למרגלות כפר רנטיס ליד כביש 446 (נקודה 10 במפה)

הסוללה ושרידי הגשר למרגלות כפר א-לובן ליד כביש 446 (נקודה 11 במפה)

מסוף טעינת-פריקת חצץ ליד כפר טרומן (נקודה 12 במפה)

מסילת הרכבת לכפר א-לובן היא שלוחה של המסילה המזרחית העות'מאנית, שנסללה על ידי הבריטים בראשית 1918, לשירות כוחותיהם הצבאיים במערכה על ארץ ישראל וסיני במלחמת העולם הראשונה. לאחר המלחמה שימשה המסילה להובלת תוצרי מחצבה שהייתה מצפון לבית נחמיה.

ההיסטוריה של המסילה[]

במהלך מלחמת העולם הראשונה נעו הכוחות הבריטים מחצי האי סיני צפונה תוך שהם מסיגים את הכוחות הטורקים. במהלך דצמבר 1917 התייצבו הכוחות הלוחמים לאורך חזית שנקראה קו שתי העוג'ות ונמתחה לרוחבה של הארץ מנחל הירקון (הקרוי בערבית "אלעוג'ה") במערב לכפר הערבי עוג'ה א-תחתא שמצפון ליריחו במזרח. קו חזית זה שרד עד ספטמבר 1918.

בתחילת 1918 החליטו הבריטים לבנות קו רכבת להעברה מהירה של חיילים וציוד לקו העוג'ות. הבריטים סללו מסילה צרה (76.2 ס"מ) ,באורך של כ-20 ק"מ, שהתפצלה מהמסילה המזרחית ועלתה מזרחה עד כפר א-לובן שבדרום השומרון[1]. המסילה נבנתה בתוך 6 חודשים אך בעקבות הצלחות הבריטים ותזוזת קו החזית צפונה[2] שימשה המסילה למטרותיה המקורית רק תקופה קצרה וננטשה עם סיום המלחמה.

ב-1921 הרחיבו הבריטים את רוחבה של חלק מהמסילה לרוחב תקני של 1,435 מ"מ (מתחנת הרכבת כפר ג'יניס עד למחצבות מצפון ליישוב בית נחמיה) והיא שימשה להובלת תוצרת מהמחצבות‏[3].

לאחר מלחמת השחרור נזנח הקו והפסים נלקחו למטרות אחרות.

נכון ל-2015 קשה לזהות את הסוללת עליה עברה המסילה. על חלק גדול מתוואי המסילה, לאורך נחל בית עריף, סללה מדינת ישראל כביש[4]. לאורך המסלול ניתן למצוא מספר אתרים הקשורים לקו זה.

תוואי המסילה ואתרים לאורכה[]

לבחירה, של הבריטים, בסלילת המסילה לאורך נחל בית עריף היה יתרון גדול בגלל הגאוגרפיה של הנחל ששיפועו מתון וגדותיו אינן תלולות ולכן היקף העבודה ההנדסית לאורכו הייתה מינורית. בתקופות מאוחרות יותר נסללה דרך מעל רוב הסוללה.

 • השלוחה התפצלה מהמסילה המזרחית כקילמטר מצפון לתחנת הרכבת כפר ג'יניס (נקודה 1 במפה).
 • לאחר הפיצול שינתה השלוחה את מסלולה בקשת מצפון לדרום וממשיכה לאורך הגדה הדרומית של נחל בית עריף. נכון ל-2015 לא ניתן לזהות את הסוללה בקטע זה אולם ניתן לזהות את הקו לפי עצי ברוש שנשתלו לאורך המסילה.
 • בקרבת כביש הגישה ליישוב בית עריף עוברת סוללת הרכבת מעל גשרון אבן (נקודה 2 במפה).
 • מדרום לשוהם חצתה המסילה את הנחל על גבי גשר, ששרידיו ניכרים עד היום וכוללים אומנה ושתי תומכות (נקודה 3 במפה).
 • המסילה המשיכה לאורך הגדה הצפונית של הנחל על שיפולי הגבעה עליה נבנתה שוהם. בכניסה ליישוב קיימת מחצבה שנראה שימשה כמקור לבניית הגשרים ולייצור חצץ עבור המסילה (נקודה 4 במפה).
 • ממזרח לכביש 444 נחצב חפיר על צלע הגבעה (לייד הכפר דיר טאריף). צידו הצפוני של החפיר כוסה באבנים (נקודה 5 במפה).
 • מעבר לכביש 6 פנתה המסילה צפונה והמשיכה לאורך הנחל. בקרבת "אזור התעשייה חבל מודיעין" פונה הנחל מזרחה והמסילה פנתה איתו. בנקודה זו היה גשר שנהרס במהלך בניית כביש 6 (נקודה 6 במפה)
 • ברבע הדרך לכפר א-לובן פונה המסילה בקשת גדולה (נקודה 7 במפה) עקב תנאי השטח.
 • בהמשך הדרך עוברת הרכבת על גבי גשר מעל נחל אל-ערוב (נקודה 8 במפה).
 • לאחר מעבר גדר ההפרדה (הקו הירוק) נמצאים שרידי גשר (נקודה 9 במפה).
 • ליד כביש 446 (ממערב לו) נמצאים המודים של גשר נוסף (נקודה 10 במפה).
 • ממזרח לכביש 446 קיימים סוללה וגשר של שלוחת הרכבת (נקודה 11 במפה).
 • סיום המסילה מצפון לכפר א-לובן.

השלוחה למחנה בית נבאללה[]

בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה בנו הבריטים שלוחות למחנה הבריטי בבית נבאללה ואף הוקמה שם תחנת הרכבת. בקרבת התחנה הוקמה תחנת שינוע חצץ אותה ניתן לראות בשולי כפר טרומן.

ראו גם[]

קישורים חיצוניים[]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מסילת הברזל כפר ג'יניס - א-לובאן וויקישיתוף

טיול נוסף:מרטיס לנילי[]

עמיתים לטיולים' מרנתיס לנילי - על תוואי מסילת הרכבת צבאית הבריטית ועוד, בשיתוף 'דוד ואחיקם' טיול למיטיבי לכת - יתקיים בע"ה ביום שישי ערש"ק פרשת פנחס, כג' תמוז תשע"ח (6.7.18) בשעות 07:30-14:15

רנטיס נילי.jpg

הערות שוליים[]

 1. השימוש במסילה צרה איפשר סלילה מהירה ושימוש בעקומות חדות יותר ממסילה רגילה
 2. בספטמבר 1918 פתח הגנרל אלנבי במתקפת הסתו של כוחותיו, פרץ את קוי הביצורים הטורקים ונע צפונה. בין הקרבות הידועים של אותה מתקפה היו קרב מגידו, הקרב בנחל תרצה והקרב לכיבוש חיפה
 3. המשך הקו מזרחה, מהמחצבה עד כפר א-לובן, נשאר ברוחבו המקורי
 4. איזור זה היה קרוב לקו שביתת הנשק של 1948 ומסיבות בטחוניות (מניעת מיקוש) נהגו לסלול דרכי עפר
Advertisement