Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


החץ הוא על המיקום המשוער צפונית-מערבית לצומת Abu Aweigila

Madeba.jpeg

בספרו של פול קוטלר ישרו בערבה מסילה - היסטוריה מצולמת של הרכבת בארץ ישראל נאמר: (עמוד 31) למעלה משמאל (יש תמונה ראו משמאל) עם הכיתוב :"התורכים החלן להניח מסילת ברזל קלה ברוחב 60 ס"מ מעוג'ה אל חפיר , ככל הנראה כדי להגיע לבסיס חיל האויר באל-עריש של חוף הים התיכון. בסופו של דבר הקו לא התקדם מעבר למחנה שבמַקדַָבּה (ליד אבו-עגילה). ונעשה בו שימוש בעיקר להובלת אספקה ולהובלת פצועים לבית חולים שדה.

כנראה הקו פורק לפני סוף שנת 1916, כאשר הבריטים תפסו את מקדבה ונראה שנעשה שימוש במסילתו עבור מסילת הברזל הקלה של הצבא מתל אל-שריעה. הקרונות הדו-סרניים השטוחים הקטנים נגררו על-ידי פרדות ..0אוסף כתב העת "הרכבת"

Advertisement