Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

מסכת ערובין - דף י' - יום רביעי- כ"ט מנחם-אב תש"פ

התוכן לפי ביאור הרב עדיין שטיינזלץ- המקור ספריא

- ראו התרשים להלן:

הזז את הסרגל עם העכבר ותוכל לצפות בתרשים במלואו

תמונות תלת ממדיום של מסכת ערובין.png

לשימוש לומדי הדף היומי בקדומים

סוף הדף הקודם[]

משנת הפתיחה[]

שאר הפיסקאות[]

.

הדף הבא[]

  • מסכת ערובין - הדף היומי - דף י"א
Advertisement