Family Wiki
Advertisement

(פורסם בשבת השבתו לפרשת לך-לך תשע"ב)
מסע המחנות - יומן סיכום
מאת: ר' אבישי אלבוים
"קום והתהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה"

בין סיפורי המסעות בארץ ישראל קובע לו מקום מיוחד מסע הרבנים למושבות הגליל בימי 'בראשית' של ההתיישבות החדשה בארצנו. תיעוד המסע בספר "אלה מסעי", שיצא בסמוך למסע הפך ברבות השנים למסמך היסטורי שנחקר לפרטי פרטים ולתעודה רוחנית מאלפת. לא קלה היתה הדרך למשלחת, ולמרות הקשיים, בסייעתא דשמיא, צלחה דרכם הארוכה. סיפור המסע נושא עמו מסר לדורות - שבעתות רפיון רוחני, ראוי לכל יראי ה' וחושבי שמו, לשלב ידיים ולצאת למרחב בבחינת "נצא השדה נלינה בכפרים", לבלתי ידח ממנו נידח (הרב עמיהוד לוין, עורך המהדורה החדשה של 'אלה מסעי')

כדי להמחיש את המסע ערכנו מעין "כרטיס ביקור" למסע.

אלה מסעי:[]

רשימת מסע הרבנים מחברי הועידה להרמת קרן הדת והיהדות בארץ הקודש ת"ו אשר נסעו לסייר את כל מושבות הגליל וחוותיו בחורף שנת תרע"ד.
תאריך יציאה: יט חשוון תרע"ד (1914)
תאריך חזרה: טז כסלו תרע"ד (1914)
מקום מפגש: בית הרב אברהם יצחק קוק ביפו
היעד: המושבות החדשות בשומרון ובגליל. סך הכל 26 תחנות במשך 27 ימים.
המשתתפים: הרב אברהם יצחק הכהן קוק רבה של יפו ולימים הרב הראשי לא"י והרב יוסף חיים זוננפלד לימים רבה של העדה החרדית בירושלים. אליהם הצטרפו אחדים מחשובי הרבנים בארץ ישראל.
המטרה: הרמת קרן הדת והיהדות בארץ הקודש. לבדוק מקרוב את הנעשה בשטח הדתי ובד בבד לחזק את הזיקה הדתית של בני המושבות.
האמצעים: לביצוע המסע השתמשו הרבנים בכל סוגי כלי התחבורה. מסע הרבנים יצא מביתו של הרב קוק ביפו. לחדרה ולזכרון יעקב ובנותיה עשתה המשלחת דרכה בדליז'אנס (עגלה רתומה לסוסים). כדי להגיע למרחביה אשר בעמק יזרעאל נסעו ב"רכבת העמק" עד לתחנת עפולה, משם נאספו בעגלות האיכרים. כך גם נסעו ממרחביה לכפר תבור ומשם לסג'רה. בדרך ליַבנאל נאלצו הרבנים לנטוש את העגלות ולנסוע על סוסים ופרדות בואכה בית גן. משם נעו בעגלות לכיוון פוריה, כנרת, דגניה וטבריה. מטבריה למגדל הפליגו בספינת מוטור, וממגדל לראש פינה רכבו ע"ג סוסים ופרדות. מראש פינה למשמר הירדן וליסוד המעלה נסעו בעגלות, ומשם רכבו ע"ג סוסים ופרדות למטולה. בדרכם חזרה ישובו ליפו בספינה רוסית שנעה בקו בירות-אלכסנדריה ועגנה לפי צורך גם בנמלי חיפה ויפו.

במהדורה החדשה של 'אלה מסעי (תשע"א) פורסמו שני צילומים שנמצאו באחד הארכיונים בגליל ועל צדם האחורי כתוב שהם ממסע הרבנים בראשותם של הרב קוק והרב זוננפלד. יודעי דבר הצביעו ואמרו שהרוכב על הפרדה, חבוש שטריימל, בקדמת התמונה הוא הרב קוק.

סיכונים וקשיים: הימים ימי ערב מלחמת העולם הראשונה, הדרכים משובשות ובחזקת סכנה. השלטון העות'מאני הזניח את פיתוח הדרכים ואת אבטחתן. המשלחת יצאה לדרכה בימי החורף הגשומים . חוויות מיוחדות: פוריה (מושבה ליד טבריה): "כבר היה בין השמשות, פתאום נשמעו יריות, תכף רצו הפועלים למקום היריות ותפשו ערבי שחפץ לגנוב צאן מהעדר. הפועלים תפשו את הגנב ואסרוהו עד יום המחרת. שיעמידוהו למשפט הממשלה. ונפלא היה לראות ההנהגה הנימוסית היפה שהתנהגו הפועלים גם עם הגנב השפל הזה בעת שהיה בידם. נתנו לו מקום הגון ללינה, האכילוהו והשקוהו. פה ראינו קרן אור מיושר הלב הישראלי הטבעי איך הוא מתנוצץ בהגלותו. 'לא עתה יבוש יעקב, בראותו ילדיו יקדישו את שמו'". בעת ביקורם בפוריה כתב הרב קוק ביומן המסע "קיבלונו בשירה ובשמחה, רקדנו יחד ובהתלהבות. לבשתי בגדי שומר ורובה".
סיום: "בשעה שלישית אחרי הצהרים הגענו ליפו. ירדנו לספינה קטנה ואמרנו תפילות "נשמת" ומזמורי הלל עד בואנו אל החוף".
סיכום: חרף הקשיים האובייקטיביים שנערמו בדרכם הארוכה צלחו הרבנים את המסע הקשה והמפרך בהתאם לתכנון המקורי. ו"פינו מלא תודה על כל הטוב והחסד שעשה ד' עמנו, שגמרנו את הנסיעה בלי שום מכשול מתחלה ועד סוף".
לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם: elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il

Advertisement