Family Wiki
Advertisement

"דיר אל חרמיה" (ראו במפה מטה) מתחת לעמנואל בכביש כביש 5066 הנקודה המזרחית ביותר אליה הגיע צבאו של נאפוליון

ביתו של גואל הקרקעות משה זר על אחת מפסגות קרני שומרון- המשלט שנתפס על-ידי צבאו של נפוליאון

נחל קנה במפגש עם כביש 5066 - עד לכאן נגיע צבאו של נפוליאון

במסגרת מסע נפוליאון בארץ ישראל צבאו של נפוליאון בראשות הגנרל דאמא עלה לשומרון ביום 7 במרץ 1799 והגיע עד "לפרשת המים, הרכסים בין כפר לקיף ובין ג'ינספות נ.צ מרכזית 160 176, כשאנו נשלטים על-ידי הגבעות הסובבות. לתיקון מגרעת זו תפסנו פסגות אלה - כנראה:"אנג'ית אבן קרנין" - קרני שומרון - במשמרות"[1].הם הגיעו עד ל"דיר אל חרמיה - היום מזרחית למפגש בין נחל קנה וכביש 5066.

הרקע[]

כאשר נפוליאון תכננן את כיבוש ארץ ישראל הוא הבחין כי אזור ההר המרכזי יכול להיות אזור בו ניתן להתגונן ממנו וחשש להסתבכות. לכן, מסעו היה במישור החוף. (ראו מפה להלן). הוא תיכנן לסיים את הכיבוש של הארץ תוך שלושה חודשים ואז להשלים את כיבוש מצרים.

ואכן, כלה דרך עזה, אשקלון, יפו ורמלה. נמל יפו ביסס את הקשר הימי שלו. מרמלה החלו סיורים לקראת ירושלים. הם הגיעו עד אזור שורש של היום. אך המשך החלת השליטה נדחה, כנראה עד לסיום כיבוש צפון הארץ (שכידוע נכשל בעכו).

ובכל זאת, צבאו של נפוליאון החליט על מסע לכיוון שכם.גיחון סבר במאמרו שהייתה זו "יוזמה בניגוד מוחלט להנחיותיו של נפוליאון".

העלייה להרי אפרים[]

לפי היומן יצא גנרל דאמא בכוח של 400 אנשי חי"ר,60 פרשים ותותח. הוא הגיע לג'לג'וליה, משם לכפר חבלה, המשיכו בגיא צר ותלול. הערבים צלפו עליהם מהגבעות שחלשא על הואדי. בסוף הגיעו לכפר עזון, קבלו תגבורת והתבצרט למבנה מבוצר.

הוא בקש להגיע לרכס ההרים הראשון בדרך לשכם (כנראה קרני שומרון) וכאמור לעיל:הגיע עד "לפרשת המים, הרכסים בין כפר לקיף ובין ג'ינספות נ.צ מרכזית 160 176, כשאנו נשלטים על-ידי הגבעות הסובבות. לתיקון מגרעת זו תפסנו פסגות - כנראה:"אנג'ית אבן קרנין" - קרני שומרון אלה במשמרות"

כאן נתקל בהתנגדות הכפריים ונסוג חזרה. המסקנה הייתה כי לא קלה הלחימה באזור ההר.

מפת מסע נפוליאון המקור: ויקישיתוף

Map of campaigns in Egypt and Syria

מפות משדה המערכה[]

הקש על התמונה לצפייה ברורה יותר

הערות שוליים[]

  1. מרדכי גיחון, הפרק:"הגיחה לעבר עזון" מתוך:מחקרי יהודה ושומרון, בעריכת :זאב ח.ארליך ויעקב אשל דברי הכנס השלישי תשנ"ג -1993, מכללת יהודה ושומרון, קדומים אריאל, מכון מחקר
Advertisement