Family Wiki
 
שורה 1: שורה 1:
'''מעייני הישועה''' הוא [[עלון פרשת השבוע]] המכנה עצמו בתור שבועון למשפחה הדתית - בהוצאת תנועת תשובה באותו שם , העורכת עדי דוד [http://www.myim.co.il/main.php?mod=newsSection&sectionID=2-] - גליוןן שפ"ד (384) לפרשת בא
+
'''מעייני הישועה''' הוא [[עלון פרשת השבוע]] המכנה עצמו בתור שבועון למשפחה הדתית - בהוצאת תנועת תשובה באותו שם , העורכת עדי דוד [http://www.myim.co.il/mainEc.php?mod=alonim כאן אפשר להוריד גליונות לקריאה]. העלון מופץ בכתב בבתי הכנסת.
   
 
העלון כולל את המדורים הבאים: מאמר של [[הרב מרדכי אליהו]], הרב יעקב אריאל - פרשת השבוע, הרב שלמה אבינר - אקטואליה, הרב שמואל אליהו, אלידע בר-שאול מביא "פינה ירושלמית", ראיון עם אישיות בעולם הדתי, מוסף לנשים - "פנימה": הרבנית ימימה מזרחי על זוגיות, הרב אליעזר מלמד - פינת הלכה, אורה רבקה וינגורט - על המשפחה היהודית; יחזקאל דבורי - עמוד הבית שלי על תקשורת, שו"ת sms ופעילי מעייני הישועה מספרים מהשטח.
 
העלון כולל את המדורים הבאים: מאמר של [[הרב מרדכי אליהו]], הרב יעקב אריאל - פרשת השבוע, הרב שלמה אבינר - אקטואליה, הרב שמואל אליהו, אלידע בר-שאול מביא "פינה ירושלמית", ראיון עם אישיות בעולם הדתי, מוסף לנשים - "פנימה": הרבנית ימימה מזרחי על זוגיות, הרב אליעזר מלמד - פינת הלכה, אורה רבקה וינגורט - על המשפחה היהודית; יחזקאל דבורי - עמוד הבית שלי על תקשורת, שו"ת sms ופעילי מעייני הישועה מספרים מהשטח.

גרסה אחרונה מ־22:42, 19 בנובמבר 2009

מעייני הישועה הוא עלון פרשת השבוע המכנה עצמו בתור שבועון למשפחה הדתית - בהוצאת תנועת תשובה באותו שם , העורכת עדי דוד כאן אפשר להוריד גליונות לקריאה. העלון מופץ בכתב בבתי הכנסת.

העלון כולל את המדורים הבאים: מאמר של הרב מרדכי אליהו, הרב יעקב אריאל - פרשת השבוע, הרב שלמה אבינר - אקטואליה, הרב שמואל אליהו, אלידע בר-שאול מביא "פינה ירושלמית", ראיון עם אישיות בעולם הדתי, מוסף לנשים - "פנימה": הרבנית ימימה מזרחי על זוגיות, הרב אליעזר מלמד - פינת הלכה, אורה רבקה וינגורט - על המשפחה היהודית; יחזקאל דבורי - עמוד הבית שלי על תקשורת, שו"ת sms ופעילי מעייני הישועה מספרים מהשטח.

העלון כולל מאמר אקטואלי של העורך תחת הכותרת:"נכון לעכשיו", מאמרים של הרבנים הקשורים למכון: הרב שלמה אבינר, הרב אלישע אבינר, הרב יורם אליהו, הרב מיכאל ברום, הרב ליאור אנגלמן, הרב יואב מלכה, הרב אורי שרקי, הרב ערן תמיר, גב' הדסב גהלי, הצעה לטיול וסיפור לילדים.


הדף הפותח של העלון

Maiane jeshua.jpg