סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלב - הרב אייל ורד - שיעורי מכון מאיר

מעשה משבעה קבצנים - חלק א

שאלת הפתיחה:"איך היו שמחים ?" ועל זה דן סיפור המעשיות.

הוא מתחיל, "איך לא ?" - קל לזייף שמחה. האם המלך היה באמת שמח. הנה שלמה המלך לא היה שמח. "כולם היו שמחים". כנראה לא הייתה שמחה אמיתית, שכן למה הביאו קומדיה. לא היה רגע אחד של מחשבה. מוכרחים להיות שמח. ואז המלך אמר לבנו, אתה תרד מן המלוכה - "הפוך על הפוך" -

Cquote2.svg וכשנעשו שמחים מאד, עמד המלך ואמר לבנו: היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, למה ? מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה, אבל כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאד. וקבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודכסים ושרים וחיל. Cquote1.svg

ולכן תתכונן לכך כבר עכשיו ואז"וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.