Mifalhamikra.jpg

מפעל המקרא הוא כנראה ההתנ"ך המדויק בעולם. שיטת השלמת החלקים החסרים בכתר פותחה תחילה בידי הר"מ ברויאר ז"ל, שוכללה בידי מנחם כהן, והגיעה לשלמות במפעל המקרא.

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

מזה 40 שנה עמלים חוקרי המקרא על תיקון אלפי טעויות שהתגלגלו לאורך השנים. הפרויקט מבוסס על נוסח בן אלף שנים, והוא יהיה זמין בגרסה דיגיטלית

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.