Family Wiki
Advertisement
גלאון00.jpg
מצודת_גלאון_עם_סער_גנור

מצודת גלאון עם סער גנור

ספר שופטים מתאר פרק זמן סוער בתולדות ארץ ישראל, המשקף את המצב הגיאוגרפי פוליטי בארץ ישראל. בראשית המאה ה-12 לפנה"ס, תקופה המכונה גם תקופת הכיבוש וההתנחלות, קורסות מעצמות ששלטו על שטחים נרחבים. באסיה הקטנה, לדוגמה, מתפוררת הממלכה החיתית. ואצלנו - המצרים, ששלטו בארץ ישראל על ערי הכנענים במשך 400 שנה, נסוגים לארץ הנילוס. התפוררות הממלכות הגדולות הביאה במהלך המאה ה-12 לפנה"ס שחקנים חדשים לאזור. גויי הים, הקרויים במקרא פלשתים, התיישבו במישור החוף הדרומי והקימו את חמש ערי סרני פלשתים – אשדוד, אשקלון, עזה, גת ועקרון.

מנגד, בשדרת ההר, התיישבו הישראלים ביישובים כפריים שאינם מבוצרים. הממצא הארכיאולוגי באותם יישובים מאופיין בממגורות לאחסון תוצרת חקלאית. בתווך, בין הפטיש והסדן, בין פלשתים מזה וישראלים מזה, נשארו הכנענים עזובים לנפשם, ללא הסיוע של של פטרוניהם המצריים. יש להניח שבעריהם הגדולות באזור, לכיש ועזקה, השתררה תחושה של יאוש. ספר שופטים מגלה רק הדים על המאבקים האלה. מי שפותחת חלון המציץ לאותם ימים היא מצודת גלאון. ב-25 באוגוסט 2020, לאחר חפירה ושימור של רשות העתיקות ולאחר פיתוח סביבתי של קק"ל, נפתח האתר לביקור הקהל.

Advertisement