הרב_מרדכי_ברלין_מצוות_וידוי_ותשובה

הרב מרדכי ברלין מצוות וידוי ותשובה

מצוות וידוי ותשובה "המעשה של התשובה הוא הוידוי" כאשר אומרים בפה זה הקיום. שיעורו של הרב מרדכי ברלין בפני באי כולל משכן בנימין ליד ישיבת קדומים תשרי תש"פ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.