Family Wiki
Advertisement

Source of israel water 2012.jpg

מקורות המים של ישראל - המקור:אתר רשות המים - בקישור ניתן לקבל נתונים מפורטים על כל אגן ואגן על-ידי הקשה על של האגן - מקור מידע מעולה ]]
כמויות המשקעים בחודש פברואר היו בסביבות הממוצע הרב שנתי לחודש זה ובחלק מהאגנים מעל לממוצע. במהלך חודש פברואר אירעו 2 אירועי גשם משמעותיים. באירועים אלו ירדו כמויות משקעים גבוהות באגן ההיקוות של הכנרת, באגן הגליל המערבי ובאגן ההר (אגן ירקון-תנינים). מערכות גשמים אלו שיפרו באופן ניכר את מאזן המשקעים בעונת גשמים זו בשקלול ארצי (כנרת, גליל מערבי, ירת"ן וחוף) והוא עומד כיום על %113 ביחס לכמות הממוצעת לתחילת חודש מרץ ועל %93 ביחס לכמות השנתית הכוללת בעונת הגשמים כולה.
(לפי הדו"ח לחודש פברואר 2012)
שיא של 5 שנים במפלס הכנרת - החורף כבר כמעט מאחורינו, והשבוע נקבל טעימה מהאביב ותורגש עלייה הדרגתית בטמפרטורות. במהלך הימים הקרובים יתחמם ויהיה יבש מאוד. בהרים יהיה עדיין יהיה קריר בגלל הרוחות. והחדשות הטובות מהכנרת: בעקבות ריבוי המשקעים בצפון, עלה מפלס האגם ב-12 ס"מ, ולראשונה מזה 5 שנים חסרים פחות מ-3 מטרים לקו האדום העליון.
סוף השבוע הגשום והחורפי הביא לזינוק נוסף במפלס המים בכינרת, שעלה בעוד 12 ס"מ. ואל תתנו לקור שעדיין מורגש ברחבי הארץ לבלבל אתכם - במהלך השבוע הטמפרטורות ילכו וייעלו, זאת לקראת כניסתו הרשמית של האביב ב-21 במרס.
גשמי הברכה בסוף השבוע שהתרכזו בעיקר בצפון, הביאו לעלייה משמעותית נוספת במפלס הכינרת של 12 סנטימטרים מיום חמישי. כעת עדיין חסרים עוד 2.96 מטרים לכינרת מלאה - וכך, לראשונה מזה 5 שנים, חסרים פחות מ-3 מטרים עד הקו האדום העליון.
גשמי סוף השבוע האחרון התרכזו בעיקר בצפון הארץ. בעוד שבמרכז הארץ נרשמה כמות יפה אך לא חריגה של משקעים שנעה בין 5 ל-30 מ"מ, הרי שבצפון רמת הגולן כמויות המשקעים חצו את ה- 100 מ"מ.
המקור:חדשות ערוץ 2

Advertisement