כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

מרומא לירושלים - תצוגה נדירה במוזאון ישראל

מתחילת חודש אוקטובר השנה ניתן לראות בגלריה לאומנות יהודית שבמוזאון ישראל שורה של כתבי יד יהודיים היסטוריים בני מאות שנים, שהושאלו מספריית הוותיקן למוזאון ישראל במלואת לו ארבעים שנה. כתבי היד מוצגים לקהל למשך ארבעה חודשים (עד ינואר 2006ל.ו.) בלבד. הידוע מבין כתבי היד שהגיעון לישראל הוא עותק בן המאה ה-15 של "משנה תורה" חיבורו המונומנטלי של הרמב"ם (1204-1138), מגדולי חכמי ישראל. כתב יד זה מיחוד ונדיר בשל פאר האיורים המלווים אותו. ה"משנה תורה" הוא קובץ כביר ממדים של כל הדינים וההלכות שכינס גדול בעלי ההלכה , הוגה הדעות והרופא היהודי רבנו משה בן מימון- הרמב"ם, שהגותו הטביעה חותם עמוק על המחשבה היהודית לאורך הדורות. הקובץ כולל 14 ספרים. הכרך בן המאה ה-15, שהשאילה ספרית הוותיקן , כולל הקדמה ואת חמשת הספרים הראשונים בלבד. סגנון האיורים ואופיים מעידים כנראה שיותר מאמן אחד היו מעורבים במלאכת האיור, יש להניח שהוא נעשה בסדנתו של אחד מהמיניאטורים הנוכרים המובילים בתקופה זו באיטליה. כתב יד חשוב נוסף מאותה התקופה המגיע למוזאון הוא עותק של "ארבעה הטורים" חיבורו ההלכתי החשוב של ר' יעקב בן אשר, גם הוא מפואר במיוחד ומלווה באיורים המסמלים את התקופה ההיא. כל "טור" פותח האיור מפואר המתאר את הנושא הנדון בו. איכותם הגבוההשל האיורים מעידה לפי חוקרים כי מדובר במאייר מהבולטים שפעלו באזור לומברדיה בצפון איטליה במאה ה-15. בנוסף, מגיעים מהוותיקן ספר תנ"ך ששרד בשלמותו וספר תהילים , שניהם בני המאה ה-13. שניהם מעוטרים ברוח תקופתם באיורים זעירים של גרוטסקות , בעלי חיים דימיוניים ואמיתיים משולביםבתוך מסגרות עשירות בצבעים ובתוספת זהב. אוצרות אלה שהועתקו ואוירו באיטליה מייצגים שתי תקופות נבדלות וחשובות בתולדות כתבי ביד העבריים המאוירים מתקופת ימי הביניים והרנסנס. כתבי היד הללו הם רק חלקיק מאלפי כתבי יד יהודיים שמוחבאים במרתפי הוותיקן. בעבר בקשה ממשלת ישראל מהוותיקן רשות לצלם את הכתבים אך נענתה בסירוב. יש לציין שכתבים רבים נקנו על ידי נציגי הוותיקן ברחבי העולם לאורך מאות שנים אך חלק מהכתבים נשדדו מקהילות יהודיות שהושמדו בעקבות פרעות , חלקם הגיעו לאחר מסעות הצלבנים וההרס שזרעו מדרכם וחלק מהכתבים הגיעו לאחר מלחמת העולם השניה.

הקטלוג

ארבעה כתבי– יד מצוירים מן הנדירים והחשובים שבאוסף ספריית הוותיקן מוצגים בפעם הראשונה בארץ.

משנה תורה[עריכה | עריכת קוד מקור]

חיבורו המונומנטלי של הרמב"ם, ( 1204 1138). האיור העשיר בכתב היד מבטא הן את הערצת בני הדור למחבר הספר ולתוכנו הן את היופי והפאר, שהיו מסממני הזמן. הוא כתב היד הידוע מבין כתבי היד שהגיעו לישראל: עותק בן המאה ה-15 של "משנה תורה". כתב יד זה מיחוד ונדיר בשל פאר האיורים המלווים אותו. ה"משנה תורה" הוא קובץ כביר ממדים של כל הדינים וההלכות שכינס גדול בעלי ההלכה , הוגה הדעות והרופא היהודי רבנו משה בן מימון- הרמב"ם, שהגותו הטביעה חותם עמוק על המחשבה היהודית לאורך הדורות. הקובץ כולל 14 ספרים. הכרך בן המאה ה-15, שהשאילה ספרית הוותיקן , כולל הקדמה ואת חמשת הספרים הראשונים בלבד. סגנון האיורים ואופיים מעידים כנראה שיותר מאמן אחד היו מעורבים במלאכת האיור, יש להניח שהוא נעשה בסדנתו של אחד מהמיניאטורים הנוכרים המובילים בתקופה זו באיטליה.


ארבעת הטורים[עריכה | עריכת קוד מקור]

מתוך "ארבע טורים" הבסיס ל"שלחן הערוך"

כתב יד דומה בפאר איוריו מאותה תקופה, הוא חיבור הלכתי חשוב אף הוא, ה'ארבעה טורים' לר' יעקב בן אשר. בסגנון ציור ראליסטי, ברוח הרנסאנס, שני כתבי היד מן המאה ה–15 בצפון איטליה שופכים אור על דרך פעולתם של מוסדות יהודיים כגון בית דין , חדר לימוד ובית מטבחיים וכן על שמחת חתונה, חגיגת חג הפורים וחג הסוכות. "ארבעה הטורים" הוא חיבורו ההלכתי החשוב של ר' יעקב בן אשר, גם הוא מפואר במיוחד ומלווה באיורים המסמלים את התקופה ההיא. כל "טור" פותח האיור מפואר המתאר את הנושא הנדון בו. איכותם הגבוהה של האיורים מעידה לפי חוקרים כי מדובר במאייר מהבולטים שפעלו באזור לומברדיה בצפון איטליה במאה ה-15.

ספרים אחרים[עריכה | עריכת קוד מקור]

ספר תנ"ך ששרד בשלמותו וספר תהילים, שניהם בני המאה ה-13 מייצגים קבוצת כתבי יד מהמוקדמים ששרדו. הם מעוטרים ברוח תקופתם באיורים זעירים של גרוטסקות, בעלי חיים דמיוניים ואמתיים ודרקונים משולבים בתוך מסגרות עשירות בצבעים ובתוספת זהב.

בנוסף, מגיעים מהוותיקן ספר תנ"ך ששרד בשלמותו וספר תהילים , שניהם בני המאה ה-13. שניהם מעוטרים ברוח תקופתם באיורים זעירים של גרוטסקות , בעלי חיים דימיוניים ואמיתיים משולביםבתוך מסגרות עשירות בצבעים ובתוספת זהב.

אוצרות אלה שהועתקו ואוירו באיטליה מייצגים שתי תקופות נבדלות וחשובות בתולדות כתבי ביד העבריים המאוירים מתקופת ימי הביניים והרנסנס.

כתבי היד הללו הם רק חלקיק מאלפי כתבי יד יהודיים שמוחבאים במרתפי הוותיקן. בעבר בקשה ממשלת ישראל מהוותיקן רשות לצלם את הכתבים אך נענתה בסירוב. יש לציין שכתבים רבים נקנו על ידי נציגי הוותיקן ברחבי העולם לאורך מאות שנים אך חלק מהכתבים נשדדו מקהילות יהודיות שהושמדו בעקבות פרעות , חלקם הגיעו לאחר מסעות הצלבנים וההרס שזרעו מדרכם וחלק מהכתבים הגיעו לאחר מלחמת העולם השניה.

המקור : global-report

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.