Family Wiki
Advertisement

פריחת מרור הגינות - לפי רש"י הוא המרור - קדומים - ניסן תשע"ב

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

מְרוֹר הַגִּנּוֹת (Sonchus oleraceus) הינו מין צמח ממשפחת המורכבים. זהו אחד המינים צמחי מעזבות הנפוצים בעולם ומקורו אירו-אסיאתי. מופע הצמח משתנה מאד בצורת עליו, בצבעו ובגודלו מבית גידול לבית גידול, ואף באותו בית הגידול.

תאור הפרח[]

המרור הוא צמח עשבוני חד-שנתי בעל גבעול זקוף ועלים מוארכים בעלי שפה מפורצת. תפרחותיו מסודרות במין סוכך ופרחיו צהובים לשוניים בלבד. פיריו של המרור מסוג אכנה בעלת ציצית שמקורה בגביע הפרח. עם שבירת הצמח ניתן להבחין בשרף חלבי (latex) לבן. טעמו של המרור מר כפי שמרמז שמו. מין דומה למרור הגינות הוא המרור המחוספס (Sonchus asper) בעל האביטוס קוצני וגלדני יותר.


אתר טיולי תאר אותו כך:"עשב חד-שנתי הגדל בקרקעות כבדות בקרבת ישובים, בצידי דרכים ובמעזבות, ומעדיף בתי גידול לחים. נפוץ מאד. עשב רע בגינות ובמעזבות. הצמח כמעט קירח, גונו ירוק מכחיל. הגבעול חלול, בהיפצעו הוא נוטף מיץ חלבי.

הפצת הזרעים[]

בצמח זה נראה היטב ה"כדור" הכולל את הזרעונים. הנה ההסבר:"הרוח היא גורם הסביבה האביוטי העיקרי להפצת זרעים, והיא יכולה לשאת את יחידות התפוצה של הצמחים למרחקים גדולים במיוחד. יחידות התפוצה המתפזרות באמצעות הרוח, מותאמות לדרך ההפצה הזאת: יש צמחים בעלי כנפיות, כלומר - לזרעים כנף קרומית, יש בעלי נזר (כתר) קרומי ויש בעלי ציצית שערות. תוספות של כנף קרומית, של נזר קרומי ושל ציצית שערות, מאפשרות לרוח לשאת את הזרעים למרחק. המקור:מטח


תפוצה[]

מרור הגינות גדל בגינות, במעזבות ובבתי גידול טבעיים מופרים שכן המרור הוא צמח ניטרופילי.

שימוש כלכלי[]

המרור אכיל בתור ירק עלים וטעמו כטעם החסה.

"מרור"[]

פרופ' זהר עמר מצטט את רש"י שתרגם עולשין בתור "קרישפילא" והכוונה ,כנראה, למרור הגינות.

מייק לבנה כתב בפרח השדה:"מרורים נזכרים במקרא (שמות יב 8, במדבר ט 11) בהקשר ליציאת מצרים ולקורבן הפסח: "צלי-אש ומצות, על מרורים יאכלוהו". נראה שאין הכוונה שם למין בוטני מסויים, ואכן כך פירשו אותו חז"ל: "ירק מר שיש לו שרף ופניו מכסיפין" (פסחים לט עא).

במשנה נמנים 5 מינים שונים של צמחים שהאוכל מהם יוצא ידי חובת מרור: חזרת, עולשין, תמכא, חרחבינה ומרור (פסחים פב מו). לימים הוסיפו עוד מינים, והעדיפו לצורך זה דווקא את החסה.

שימוש רפואי[]

שורש מרור הגינות (Radix Sonchus oleraceus) - הצמח מרור הגינות פורח כמעט לאורך כל השנה, אך בעיקר באביב. טעמו של הצמח מר למדי והוא בעל השפעה ממריצה על מערכת העיכול והכבד. בתקופת האביב ניתן לשתות מרתח של הצמח לשם טיהור הגוף ולטיפול במחלות מטבוליות רעלניות, דוגמת מחלות מפרקים כרוניות, מחלות עור, מחלות אוטואימוניות ומחלות ממאירות. הבהרה:המידע בדף זה אינו ייעוץ רפואי המקור:גל מ. ראן 2008 NRG מבצע טיהור

קישורים חיצוניים[]

Advertisement