Pic 5896-1.jpg

אושרה תכנית המתאר למרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים


התכנית מבקשת לייצר הגנה על המרחב המשתרע על-פני כ-6 מיליון דונם בנגב המרכזי, וכולל את דרכי הבשמים העתיקות, שמקורן במזרח ויעדן הים התיכון, את הערים הנבטיות העתיקות - עבדת, שבטה, ממשית וחלוצה - שלאורכן מגוון שטחים מדבריים פתוחים, וכמו כן את מכתשי הנגב, מכלולי החקלאות ונופי המדבר הייחודיים

התכנית מבקשת לייצר הגנה על המרחב המשתרע על-פני כ-6 מיליון דונם בנגב המרכזי, וכולל את דרכי הבשמים העתיקות, שמקורן במזרח ויעדן הים התיכון, את הערים הנבטיות העתיקות - עבדת, שבטה, ממשית וחלוצה - שלאורכן מגוון שטחים מדבריים פתוחים, וכמו כן את מכתשי הנגב, מכלולי החקלאות ונופי המדבר הייחודיים לאחר יותר מעשור, אושרה היום (ג') פה אחד הפקדת התכנית לשימור מרחב "דרכי הבשמים וארץ המכתשים" בישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה. במהלך הכנתה, בשנת 2007, הביאה תכנית המתאר להכרזת דרך הבשמים המרכזית והערים הנבטיות כאתרי מורשת עולמית ע"י אונסקו.

מרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים שבתחום מדינת ישראל מוגדר כמרחב שמתפקד כפארק מדברי רחב היקף ברמה ארצית, עם זיקה בין לאומית למדינות השכנות בהן עוברות דרכי הבשמים ההיסטוריות. הוא משתרע על-פני כל מרחב הנגב המרכזי בשטח של כ-6 מיליון דונם, מדרום למטרופולין באר שבע ועד גבול המועצות האזוריות רמת נגב וערבה תיכונה - וכולל את דרכי הבשמים העתיקות, שמקורן במזרח ויעדן הים התיכון, את הערים הנבטיות - עבדת, שבטה, ממשית וחלוצה - שלאורכן מגוון שטחים מדבריים פתוחים, וכמו כן את מכתשי הנגב

המקור:ברוכים הבאים לפורטל הישראלי לחקלאות טבע וסביבה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.