Family Wiki
Advertisement
החקלאות_הביולוגית-אורגנית_חזון_והגשמתו_המעשית_-_מריו_משה_לוי

החקלאות הביולוגית-אורגנית חזון והגשמתו המעשית - מריו משה לוי

החקלאות הביולוגית-אורגנית: חזון והגשמתו המעשית, הרצאתו של מריו משה לוי מחלוצי החקלאות האורגנית בישראל ומקבל התואר "דוקטור לשם כבוד" לשנת תשע"ג.

מריו לוי חבר קבוצת שדה אליהו, יליד טריאסטה, עלה ארצה במסגרת עליית הנוער בשנת 1939. היה בקבוצה הראשונה המאורגת של נוער שהגיע מאיטליה - חלקה עבר לקבוצת אברהם ומשם לקבוצת יבנה.


המייסד של החקלאות הביו-אורגנית - אורגני בכפר- נטעים וקיבוץ שדה אליהו חוברים יחד לצורך קידום התחום האורגני בארץ ושמירה על עקרונותיו. מתוך הכרה בחשיבות החקלאות האורגנית המשמרת את הסביבה ומטיבה עם בריאות האדם.

אורגני בכפר- נטעים (מזון בריאות נטעים) וקיבוץ שדה אליהו הינם ממקימי התחום האורגני בארץ ומראשוני המגדלים אשר להם ניסיון וידע עשיר בעשייה האורגנית, כראוי לעוסקים במזונו של האדם.

השותפות היא שותפות דרך שתכליתה הפצת מוצרים אורגנים תוך שמירה על ערכם התזונתי והנבחרים בקפידה, לרווחת כולנו.

מהויקיפדיה העברית[]

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

מריו לוי (נולד ב-1924 בטרייסט, איטליה) הוא חקלאי ישראלי, חבר קיבוץ שדה אליהו, ומייסד "הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל". נחשב לאחד מראשוני מיישמי החקלאות האורגנית בישראל.

תולדות חייו[]

לוי נולד באיטליה בשנת 1924. הוא עלה לארץ ישראל ב-1939, בהיותו בן 15, במסגרת עליית הנוער, ולמד בבית הספר החקלאי מקוה ישראל. אביו נספה בשואה, אך אימו ואחיו ניצלו. ב-1941 הצטרף לוי לקיבוץ הדתי שדה אליהו, במסגרת גרעין של בוגרי מקוה ישראל. לוי ואשתו פריבה, ילידת גרמניה, גידלו בקיבוץ חמישה ילדים.

חקלאות אורגנית[]

בשנות ה-60 היה לוי אחראי לגן הירק של הקיבוץ. השימוש הגובר בחומרי הדברה, עד ארבעים ריסוסים ליבול, והופעת מזיקים חסינים, עוררו בו אי נחת. בשנת 1969 אפשר לו מנחם בר-דרומא, האחראי לגידולי שדה במשרד החקלאות, להשתלם בשוויץ אצל ד"ר האנס מילר, הנחשב לגורו של החקלאות האורגנית.

בשובו ארצה, ניסה לוי להפיץ את הידע שרכש באמצעות משרד החקלאות, אך נתקל בסרוב. קיבוצו, שדה אליהו, הקצה לבקשתו שטח של 200 דונם לגידולים אורגניים. בניסוי שנמשך שלוש שנים, גידל לוי שבעה מינים שונים. בעקבות הצלחתו, סייע משרד החקלאות בייצוא התוצרת.

ב-1979 פרסם לוי את מאמרו יסודות החקלאות הביו אורגנית בשדה. בעקבותיו, קבל תפקיד של מדריך לחקלאות אורגנית בשירות ההדרכה של משרד החקלאות.

ב-1982 הקים לוי את הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל, ועמד בראשו שנים רבות.

פרסים[]

באוגוסט 2000 הוענק ללוי פרס על מפעל חיים מטעם 'הפדרציה הבינלאומית של תנועות חקלאות אורגנית' (IFOAM).

ב-2008 הוענק לו אות מפעל חיים בחקלאות מטעם מועצת הצמחים. בנימוקים להענקת הפרס נאמר:

Cquote2.svg למרות הביטול והזלזול בהם נתקל בתחילת הדרך, האמין בכל מאודו בחקלאות האורגנית ודחף בכל כוחו לקידומה ולפיתוחה של חקלאות זו בישראל. מריו לוי ראה בחקלאות האורגנית חלופה אמיתית ואפשרית לחקלאות המסורתית ופעל במשך עשרות שנים לקיימה, תוך הקפדה על כל מרכיב וללא ויתור על יבול התוצרת ואיכותה... מריו הגיע לכל מקום, הסביר, לימד ושכנע, והתוצאה לא איחרה לבוא: גזר, צנונית, תפוחי-אדמה ותמרים ישראליים, אורגניים, יוצאו לאירופה ונמכרו במחירים מרשימים. Cquote1.svg

קישורים חיצוניים[]


מבטאון "קול האיטלקים"[]

Mario levi.jpg
Advertisement