ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

מכולה בנמל ספינת הובלה

מטען הוא מונח המתיחס לסחורות ולמוצרים אשר מועברים ממקום אחד למקום אחר למטרת מסחר. קיימים סוגי מטענים: מטען ימי, מטען אוירי, מטעם ברכבת ומטען המשאית. היום רב המטענים מובלים במכולות.

ההובלה במטענים מדאיגה את רשויות הבטחון בארצות הברית לאור הסיכון הכרוך בכך. בשנת 2003 הוכנסו לארצות הברית 6 מיליון מכולות. כאשר אין כל בטחון מה נכלל במכולות. קיימות הצעות עך מנת לשפר את רמת הבטחון באמצעות בקרה של תוכן המכולות ללא צורך בפתיחתם.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.