Family Wiki
Advertisement
משבי שומרון לנקבת נקורה עליה לשייח' שעלה וירידה לעיינות כפר פרת.pdf).jpg

משבי שומרון לנקבת נקורה עליה לשייח' שעלה וירידה לעיינות כפר פרת עם עמיתים לטיולים אור ל-יח' בסיון תשע"ה, בליל ירח בין ה-12.6.14 ל-13.6.14, בלילה שבין יום חמישי ליום שישי. בהובלת מאיר רוטר

נקורה שיח שעלה וכפר פרת.jpg

מסלול הטיול[]

נקבת א-נקורה: מעין שאוב, הכלוא בתוך מבנה מסויד לבן ובתוכו בית מעיין רומי עם נקבה רומית. צינור מזרים מים החוצה, היורדים בערוץ לכיון צפון מערב. מי המעיין הולכו באמת המים התחתונה של סבסטיה להרוויית העיר. המעין בתוך הכפר, ואין להיכנס ללא ליווי צבאי. הנקבה יפיפייה והולכת לעומק של כ-85 מטר.

שייח' שעלה: במקום שרידי חווה שבוצרה בימי מרד הפלאחים - סביב 1834, מאז יש גם מחרב קטן בקצה. המצרים כבשו את המצודה והרגו את תושבי סבסטיה שהתבצרו בה במרד. הנדבכים התחתונים מהתקופה הביזנטית ועליהם שכבות צלבנית ועותמנית. הכניסה לחלל התחתון היא ממערב, ומעליה כתובת הקדשה ביוונית מהמאה ה4 לספירה - תקופה ביזנטית: "ישו המושל הגדול בעולם, עזור לסטפאן... אשר בנה את הבית הנהדר הזה לאליהו הנביא..." (תרגום של וילנאי). הפירוש של שעלה זה שלהבת, שכן לפי מסורת נוצרית, פה ישב אליהו הנביא ושרף 102 איש בשתי נגלות בדרכם לדרוש בבעל זבוב בשביל אחזיה מלך ישראל (מלכים ב' פרק א'). עיינות פרת: מקבץ של בריכות בטון בעומק של 2 מטר.

Advertisement