Family Wiki
Advertisement

תמונות מביקור באתר המשוער של "גשר משה"

094887.jpg

משה-יוסף קרצנר (Moshe-Josef Kerzner) בן מרים ומנחם, נולד ביום ו' בטבת תרפ"ב ( 6.01.1922 בעיר סוצ'אבה שבבוקובינה, רומניה. למד ב"ישיבה" ובבית- ספר תיכון למסחר ועבד כמנהל- חשבונות. ב 1941- הוגלה עם משפחתו לטרנסניסטריה, נתנסה בכל התלאות ואביו נספה שם. הוא שב אחרי המלחמה, היה פעיל בארגון "הבריחה" מרומניה ובהעפלה. בשנת 1946 העפיל ארצה באונייה "מכס נורדוי" ועבד כפועל-בניין. משה- יוסף התגייס באפריל 1948 וסיים קורס חבלה ומיקוש ואחר- כך שירת ביחידת- שדה במטה חטיבת "קריתי"..הוא השתתף בפעולות-חבלה רבות ופירוק מוקשים בחזית המרכז. הגשר שהקימה יחידתו על נחל שורק נקרא על שמו "גשר משה". בשעת טיפול בשדה מוקשים בשער-הגיא עלה על מוקש ונהרג ביום י"ז בטבת תש"ט ( 18.01.1949 ). לבקשת אמו, שעלתה ארצה, הובא ביום י"ט בטבת תש"ט ( 21.01.1949 ) למנוחת- עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

לזכרו[]

"גשר משה"[]

המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מקום משוער של "גשר משה" - זכור לי השלט שהיה מוצב בגשר. בביקור במקום בשנת 2005 הסתבר כי הכביש עובר על גשר מודרני, אך מזרחית ממנו יש גשר ישן, אולי הגשר המקורי !

לפי אתר עמוד ענן - חניון דרך עם ספסלים, צל, מים. על גדת נחל שורק. מונגש לנכים. במקום אקליפטוסים מצילים. הכניסה דרך הכביש לבית העלמין של יסודות (פניה ברמזור של יסודות על כביש 3 ומיד שמאלה לכיוון דרום). מהחניון יש אפשרות למעבר מתחת לכביש 3 עם אופניים/אופנוע. עמוד ענן

Advertisement