Family Wiki
Advertisement

ראו גם:שילה (המקראית) - מעט כפילות עם המובא באתר זה

ראו גם:משכן שילה - המרכז למחקר ולפיתוח ערש ההתיישבות בארץ ישראל

המשכן בשילה (המקראית) הוקם על-ידי יהושע בן-נון. במשך 369 שנים היה המרכז דתי של שבטי ישראל. הוא נחרב לאחר מפלת ישראל ב אבן העזר. יש סימנים לאיתור מקומו המשוער בשילה: משטח מלבני, בגודלאוהל מועד עם גדרות אבן מסביב.

על משכן שילה נאמר:"בשילה שרתה השכינה "כי אתא רב דימי אמר: בשלושה מקומות שרתה שכינה על ישראל - בשילה ונוב וגבעון ובית עולמים ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין" (זבחים קי"ח ע"ב).

שילה - המקום המשוער של המשכן - צילם בית השלום

מהויקיפדיה העברית[]

משכן שילה הוא אתר פולחן שעל פי המקרא התקיים בשילה בתקופת השופטים, טרם בניית בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך. בחפירות ארכאולוגיות שנערכו באתר התברר כי האתר שימש כמקום פולחן החל מתקופת הברונזה התיכונה ועד לחורבן שילה באמצע תקופת הברזל, אם כן, משכן שילה שכן באתר שנלוותה לו מסורת פולחן עתיקה עוד מהתקופה הכנענית, טרם החלה ההתיישבות הישראלית באתר.

לפי המסורת היהודית משכן שילה עמד בין השנים ב'תק"ב - ב'תתע"א (1258 לפנה"ס - 889 לפנה"ס).

תיאורו במקרא[]

האתר מתואר במקרא בספר יהושע, ספר שופטים וספר שמואל, ואין בידינו תיאורים מקבילים ממקורות חיצוניים.

הקמתו[]

ארבע עשרה שנים לאחר כניסת שבטי ישראל לארץ ישראל לאחר תום הלחימה וכיבוש הארץ, שבמהלכן נדד ארון הברית מחזית לחזית עם אנשי הצבא מתוך תקוה שה' יעזור לבני ישראל לנצח במלחמה, התאסף כל העם בעיר שילה שבנחלת אפרים במטרה לבנות משכן קבע לארון הברית, ולייחד מקום לעבודת הקרבנות. המבנה שהוקם היה בית אבנים מחופה ביריעות, ובתוכו הונחו ארון ברית ה' וכלי המקדש. כדי לקדש את המשכן הרכיב יהושע מחדש את הסנהדרין שכלל שבעים זקנים {דיינים} וזאת על מנת לעמוד בכלל ההלכתי הדורש נוכחות סנהדרין במעמד קידוש מקום להשראת השכינה.

באותו מעמד הושלמה גם חלוקת הארץ באמצעות גורל בין השבטים שעדיין לא קיבלו את חלקם בארץ.

קדושתו[]

קדושת משכן שילה הייתה זהה לקדושת בית המקדש שבירושלים ולפיכך הייתה זהות גם בכל ההלכות שנהגו בהם. לבד מהלכת מקום אכילת קדשים קלים שבירושלים הותרה אכילתם רק בין החומות, ובמשכן שילה הותרה אכילתם בכל מקום שממנו ניתן היה לראות את המשכן ואפילו אם היה מיקומו מרוחק מאוד מהעיר.

בזמן משכן שילה היו אסורים ישראל להקריב קרבנות בכל מקום אחר לבד מן המזבח שבמשכן.

זמן היות המשכן בשילה קרוי בפי הנביאים 'זמן מנוחה', לאמור זמן מנוחה מן המלחמות אולם עדיין לא 'זמן נחלה' דהיינו בניית בית המקדש במיקומו הקבוע, המסמל את גמר התהוות שבטי ישראל לעם ישראל.

החורבן[]

בשלהי תקופת משכן שילה בעת זקנת עלי הכהן הגדול שלטו בניו חפני ופנחס בבית ה'. הכתוב מתארם כ"בני בליעל – אשר לא ידעו את ה'". מעשיהם הרעים עוררו את כעסו של ה' שבנבואה יוצאת דופן בחריפותה הודיע לעלי באמצעות שמואל הנביא שהיה אז נער הגדל בבית ה', ואביו אלקנה, כי חורבן ממשמש לבוא. ואכן בהתפרצות הבאה של גל האלימות שהתקיים במחזוריות עם הפלשתים השכנים, לאחר שנחלו ישראל תבוסה בקרב הראשון, יצאו חפני ופנחס עם ארון הברית לקרב השני באפק, בחדשם בכך את המנהג הקדום שהיה נהוג בראשית התיישבות העם בארץ. דבר שלא הועיל. חפני ופנחס מתו, וארון ברית ה' נלקח בשבי הפלשתים. בשמוע עלי את הבשורה, נפל מכיסאו ומת.

כנראה בעקבות מלחמה זו, עקב איבוד עלי ובניו ששמשו במשכן, והגלית ארון הברית - משכן שילה חרב.

לאחר החורבן[]

התלמוד[1] דורש את הביטוי המקראי "תאנת שילה"[2], שמקום המשכן היה נקרא כך, משום שכל העובר שם היה נאנח על החורבן.

לאחר החורבן שב היתר הקרבת קורבנות בבמות להתרו הראשון, ועד הקמת בית המקדש בירושלים בימי שלמה המלך היה מותר לכל אדם להקריב קורבנות נדבה בכל מקום שרצה.[3]

היום יש בתל שילה מרכז מבקרים עם דגם מוקטן של המשכן.

ממצאים ארכאולוגיים[]

תבנית:להשלים חוקרים בימינו מציעים שלוש אפשרויות לזיהוי מקום המשכן בשילה.

ישראל פינקלשטיין סבור שיש לאתר את המשכן בפסגת תל שילה. זה בדומה למקדשים כנעניים באתרים אחרים שהיו ממוקמים במקום הגבוה ביישוב. בנוסף, המשלחת שחפר בשילה בראשותו בראשית שנות ה-80 חשף במערב התל חומה כנענית ושני מגדלים. המרחק בין שני המגדלים הוא כ-25 מטר הרומז ל-50 אמה רוחב המשכן. ע"כ סבר שאותו חומה הוא, אולי, הכותל המערבי של המשכן.

ראו גם[]

לקריאה נוספת[]

  • הארכאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים, הוצאת הקיבוץ המאוחד והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, 1986.
  • ההר הטוב הזה - מסלולים ואתרים בדרום השומרון, דניאל אלדר ויוסף ירושלמי, הוצאת ספריית בית אל, ירושלים, תשס"ט 2009

קישורים חיצוניים[]

משכן שילה, ב"אנציקלופדיה יהודית" באתר דעת

  • יהודה איזנברג, משכן שילה


הערות שוליים[]

  1. מסכת זבחים קיח,ב.
  2. יהושע טז,ו.
  3. משנה זבחים יד,ז.
Advertisement