FANDOM


(ערך זה נכתב בעקבות פניית בן המשפחה, מהעיר חלב שבסוריה, לבדוק את מוצא המשפחה)
משפחת משען (במקורות איטלקיים: Misano) היא משפחה ידועה בתור יוצאת גלות ספרד. צאצאים ממשפחתה היו בעיר חלב שבסוריה.

באתר סיציליה העברית] יש רשימה של 1,650 שמות משפחה של 9,800 משפחות מאיטליה, על בסיס נתונים שהתקבלו מקרן היסוד. ברשימה נכללות המשפחות הבאות: Misan, Misan-Saia, Misano.

קיימת השערה כי מוצא המשפחה הוא מהאי סיציליה. ברשימת שמות המשפחה של יהדות סיציליה המופיעה Genealogia Dieli Genealogy עם נתונים מאז 1556 - לא הופיע שם המשפחה.

נותרנו עם ההשערה שמוצאה של המשפחה הוא מאיטליה, ביתר דיוק מדרום איטליה - מחוז פוליה - אולי טראני. לימוד תולדות קהילות דרום איטליה שהיו לחוף הים האדריאטי: בארי, ברינדיזי וטורונטו, בעת גירושם על-ידי מלכי ספרד (1492) הצביעה על תנועה של יהודים לחוף האדריאטי הצפוני:אנקונה, פאזרו וכנראה גם Misano עד ונציה וטריאסטה. משם, בשלב מאוחר יותר, חלקם, אולי המבוססים שבם עברו לרומא, שם זכו יחסית למעמד מכובד (להלן). חלקם האחא פנו לדרום הים- האדריאטי ומשם לאגן המזרחי של הים התיכון: לאי-קורפו, למרחבי האימפריה העות'מאנית שקבלה אותם בסבר פנים יפות. משם הגיע לחלב בסוריה ולצפת בארץ ישראל.

לפי פנקס קהילת רומא מדובר במשפחה נכבדה, אשר זוכה למינויים בהנהלת הקהילה, כולל ממונים על הכספים, גזבר העניים, אחראיים לתלמוד תורה, גם על "שקילת הבשר" ואחד היה אפילו שליח הציבור של הקהילה הותיקה של יהדות רומא. לא ברורה השייכות שלהם לבית כנסת, שכן, בהקשר אליהם נרשמו שמות של בתי כנסת אחדים. יצויין כי חוקרי יהדות רומא טוענים כי הייתה ניידות בין מתפללי בתי הכנסת.

מתולדות גיטו רומאעריכה

Trami misano roma

ארבע מקומות באיטליה עם קשר אפשרי למשפחת משען Misano

אחד ההיסטוריונים החשובים שבין יהודי איטליה, אטליו מילאנו (Attilio Milano) , בספרו על גיטו רומא (Il ghetto di Roma) - יצא גם בשפה העברית, יש לו פרק העוסק שמקור של שמות משפחה.

בין הסיווגים יש תת-פרק בשם : שמות משפחה שנגזרו משמות גאוגרפיים . (שמות הישובים כפי שהיו בשנת 1554) - לתשומת לבכם גרוש היהודים מדרום איטליה היה בשנת 1492

שם נכתב: משפחת Misano: על שם מקום ב"מדינת האפיפיור" שהיום אלו מחוזות אמיליה ורומאניה

והנה פרטים על העיר Misano היא עיר על שפת הים האדריאטי. הקהילה היהודיות הקרובות הן של יהדות פזארו - לא קיימת ויהדות אנקונה - הקיימת. מעט צפונה מהעיר הזאת בעיר בשם lugo הייתה שכונה יהודית עד 1639 וכך נכתב בויקיפדיה האיטלקית: Faceva parte a sé il Ghetto degli Ebrei, esistente fin dal 1639. Gli ebrei erano a quell'epoca circa 400. Per essere riconosciuti, portavano sul cappello un distintivo giallo detto lo "Sciamannino"[15].

פנקס קהילת רומאעריכה

בפנקס קהילת רומא - שע"ה-תנ"ה (3 במאי 1615- 10 במאי 1695) - ההדיר והוסיף מבוא: יעקב לאטס, ירושלים: הוצאת יד-יצחק בן-צבי תשע"ב - הופיעו שבע שמות של בני המשפחה. מהם נ יתן ללמוד על מקומם המכובד - הם נבחרו לתפקידים בקהילה וכן על ההשתייכות הקהילתית שלהם "כנסת יראה ה'" - בה התפללו יהודי איטליה שעברו לגור ברומא.

והנה הפרטים הכלולים בספר: (המספר בסוגריים הוא מיקום השם בפנקס הקהילה)

 • ברוך משען -
  • "ועד חדש" - 5 באוגוסט 1640 - מפרנסי "מתיר אסורים" - ברוך משען (422) .
  • כנ"ל - (לא מצאתי) (486)
  • כנ"ל - "הלכה הבוסולה (הקלפי) ונוצח הפארטיטו (הצעת ההחלטה) " - עשרה איש, בינהם כמ"ר ברוך משען - "יהי רצון שישכן בינהם אהבה אחוה שלום ורעות אכי"ר - ברוך משען. (491)
  • ב"ה ועד חדש - 6 באוגוסט 1645 - כמ"ר ברוך משען י"ץ שוקלי בשר (לא ברור הקשר המדוייק עם הבשר) (498)
  • "ועד חדש" - 18 באוגוסט 1647 - גזבר מצפת תוב"ב כמ"ר ברוך משען יצ"ו (527)
  • כנ"ל - 2 באוגוסט 1648 - כמ"ר ברוך משען שוקלי בשר(542)
  • סכסוך בין בתי הכנסת - בית (ששימש בית כנסת) היה בחזקת ברוך משען. לא ברור מכאן אם ברוך משען היה בכנסת יראי ה' או כנסת קאסטיליאני - הוא הופיע בתור בעל החזקה על המבנה (1115) - להלן פיסקה נפרדת להלן.
 • ברוך ב"ר משה משען - ב"ה ועד חדש - 29 באוגוסט 1646 - "ובו ביום נמנו גזבר מהעניים כמ"ר ברוך משען בכמ"ר משה משען זצ"ל. מינוי נוסף "דיפינשורי מהקאפיטולי" (מגיני התקנות - אחד התפקידים במערך האירגוני של הקהילות - כמ"ר יעקב משען יצ"ו (515)
 • דוד משען נכלל ברשימה המופיע בשער הפנקס, שהוחל ברישומים בו בשנת שע"ז (1616) - ונכלל ברשימת המכונים "טראמונטאנים" - כינוי לכל היהודים שהגיעו לרומא שלא היו ממוצא איטלקי.
  • ב-17 אוקטובר 1621, דוד משען יחד עם שלושה אנשים הורשה לקחת הלוואה תמורת משכון עד סכום של 2,000 סקודי בשם הקהילה למתן הלוואה לכנסת קהילת קטאלאני (117)
  • בשנת 1622 , יקחו את המעות אשר בידי : דוד משען, יחד עם איש נוסף - להוצאות הקהילה . ואם הסכומים יידרשו חזרה על-ידי רשויות הלטון ברומא העיר, הממונים אז יהיו חייבים לשלם את המעות (120)
  • ביום 5 ביוני 1622 - דוד משען שנבחר עם שלושה אחרים "שנבררו מהקהל מב"ה קאטאלאנא" - עוסקים בחוב שקבלו ממוסדות נוצרים, כולל חשמן, ושר ברשות האפיפיור.(123)
  • נבחר כמ"ר דוד משען - לא ברור התפקיד - כנראה לגבות מיסים (403)
  • "ועד חדש" - 14 באוגוסט 1639 - נבחרו ל"אנשי סגולה על החברה הקדושה מת"ת כמ"ר דוד משען יצ"ו ועוד 6 אנשים וכן הוטל עליהן "לאמר kיהודים לקבל שבת בערב שבת" ( 405)
  • דוד משען מונה לפרנס ירושלים (407)
 • יוסף מיסאנו - "ועד חדש" - מינוי ל"דיפינשורי מהקאפיטולי" (מגיני התקנות - אחד התפקידים במערך האירגוני של הקהילות(486)
 • יעקב משען
  • כמ"ר יעקב משען בן הנפטר כמ"ר דוד משען ז"ל "ונשאר ונכנס כשאר האנשים שבתוך הועד (היות והיה לו מספק קולות מתאים) "ויהיה בשעה ברכה אכי"ר ואח"כ הלכו כלם לבתיהם לשלום" (420)
  • "ב"ה ועד חדש" - 6 באוגוסט 1645 - יעקב משען נבחר יחד עם עוד שני אנשים ל"שוקלי הבשר".(498)
  • כנ"ל - 29 באוגוסט 1646 - מינוי ל"דיפינשורי מהקאפיטולי" (מגיני התקנות - אחד התפקידים במערך האירגוני של הקהילות (515)
 • רפאל משען - אף הוא נכלל בנכלל ברשימה המופיע בשער הפנקס, שהוחל ברישומים בו בשנת שע"ז (1616) - ונכלל ברשימת המכונים "טראמונטאנים" - כינוי לכל היהודים שהגיעו לרומא שלא היו ממוצא איטלקי.(שמו מחוק - דהיינו נפטר במהלך כתיבת הפנקס)
  • 9 באוגוסט 1615 - אחד מן הממונים על המס למכירת הבשר - רפאל משען (9)
  • 7 ביולי 1617 - שמות האנשים אשר ערבו לתשלום חוב לאפיפיור, כשלושים איש, כולל רפאל משען (32)
  • 13 באוגוסט 1617 - רפאל משען עם אחרים, נבחר לפקח על המאזנים הכספיים של הקהילה (37)
  • "ועד חדש" - 5 באוגוסט 1618 - מינוי ל"דיפינשורי מהקאפיטולי" (מגיני התקנות - אחד התפקידים במערך האירגוני של הקהילות (50)
  • "ב"ה ועד חדש" - 1 באוגוסט 1621 - רפאל משען יחד עם איש נוסף נבחרו לשוקלי הבשר (107)
  • הוחלט לעשות "שובר ופיטור" - על הממונים לקבל דיווח מן הפרנסים כדי לרשום להם קבלה על פועלם הטוב - רפאל משען נמנה עליהם (116)
  • "ועד חדש" - 24 ביולי 1622 - רפאל משען נבחר גזבר מירושלים תוב"ב יצ"ו (127)
  • 18 במאי 1625 - ארבע אנשים נבחרו "לחלק פרעון ההוצאות" למימיון החקת צבא חיילי האפיפיור. הם יעשו חלוקה צודקת בין כל הציבור, גם אלה הפטורים ממס. "בשבועה חמורה" יחליטו לחךק פרעון הכל כהוגן וכשורה כיד ה' הטובה עליהם, ויתנו עיניהם כפי משאו ומצנו של כל איש ואיש וכפי הרוח של כל איש ואיש" (174)
  • "ב"ה" - Rafael misano - (באיטלקית) לממן חינוך לילדים ולהזהיר על קבלת שבת (209)
  • מינוי הקשור לרכישה והכנה של plamatica אולי רשתות או מסננות (213)
  • עוד מינוי, יחד עם אחרים, לתקופה של שלוש שנים (215)
  • נבחר עם עוד שנים להזהיר על כניסת השבת (226)
  • 21 יולי 1630 - רפאל משען נבחר לגזבר העניים (276)
  • 1 באוגוסט 1632 - יחד עם אחרים ממונה על תלמוד-תורה (302)
 • שם טוב משען - 2 במרץ 1641 - היה שליח לקהילת רומא, בכנסת ההיכל, נפטר ויש למנות ממלא מקום . השליח החדש חוייב לשלם בכל שבוע תשלום כספי לאלמנה של השליח הקודם "כל ימיו ממעותיו" (430)

הרשימה נלקחה מאינדקס השמות - כנראה, אינה כוללת את כל האיזכורים

מהרשימה נראה כי בני המשפחה נבחרו לתפקידים ספציפיים, שהיו בתחום התמחותם.


דוגמא: סכסוך בקהילהעריכה

מבוא לשם הבנת הרקע:

Bate cneset italia

הרקע : בתי הכנסת ברומא

אטיליו מילאנו בספרו גיטו רומא הבהיר:
כנסת יראי ה' המכונה Scola Nova לפי המסורת גם היא עתיקה, אך כנראה התארגנה מחדש כאשר קלטה פליטים יהודיים מערי איטליה האחרות.
כנסת הקסטיליאני - מעיד בבהירות על מוצא מייסדיה (עמ' 135)

Casteliani irei hasem

דוגמא לנושא שהובא בספר