Family Wiki
Advertisement

מzoomמנים לסוכה - בסדרת הרצאות לחג הסוכות מאת: מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה מאוני' בר-אילן

120602581 3517599848302128 4326790764062186274 o.png

"סוכות" פרימיטיביות - הבית של האנשים הקדמוניים[]

מאת: דר' נירה אלפרסון - אפיל

ד"ר_נירה_אלפרסון-אפיל_–_'סוכות'_פרהיסטוריות_הבית_של_האנשים_הקדמונים

ד"ר נירה אלפרסון-אפיל – 'סוכות' פרהיסטוריות הבית של האנשים הקדמונים

מzoomמנים לסוכה - סדרת הרצאות לחג הסוכות מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה באים להתארח אצלכם בסוכה חול המועד סוכות תשפ"א יום ראשון ט"ז בתשרי 4.10.20 ד"ר נירה אלפרסון-אפיל – 'סוכות' פרהיסטוריות: הבית של האנשים הקדמונים Israel-Studies.Dept@biu.ac.il : טלפון: 03-5318350 אימייל Iisa.biu.ac.il : אתר המחלקה

התפתחות המבנים מסוכה פרימיטיבית למבנה - גם הוא קדום

שיחוזר התפתחות הסוכות.png

אתר ראשון אהלו

אתר אהלו שרידי בקתה.png

מסעו של חזאל מלך ארם[]

מסעו של חזאל מלך ארם סוף המאה ה-9 מאת: דר' עמית דגן

ד"ר_עמית_דגן_–_מסעו_של_חזאל_מלך_ארם

ד"ר עמית דגן – מסעו של חזאל מלך ארם

מzoomמנים לסוכה - סדרת הרצאות לחג הסוכות מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה באים להתארח אצלכם בסוכה חול המועד סוכות תשפ"א

גלגולו של אתרוג - מקורות , ארכאולוגיה,ובוטניקה[]

מאת: פרופ' אהוד ויס

פרופ'_אהוד_ויס_–_גלגולו_של_אתרוג_מקורות,_ארכיאולוגיה,_בוטניקה

פרופ' אהוד ויס – גלגולו של אתרוג מקורות, ארכיאולוגיה, בוטניקה

מzoomמנים לסוכה - סדרת הרצאות לחג הסוכות מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה באים להתארח אצלכם בסוכה חול המועד סוכות תשפ"א יום שני י"ז בתשרי 5.10.20 פרופ' אהוד ויס - גלגולו של אתרוג – מקורות, ארכיאולוגיה, בוטניקה Israel-Studies.Dept@biu.ac.il : טלפון: 03-5318350 אימייל Iisa.biu.ac.il : אתר המחלקה

קודש בחול: מה אנחנו באמת יודעים על מקדשים בימי המקרא?[]

ד"ר_ערן_אריה_–_קודש_בחול_מה_אנחנו_באמת_יודעים_על_מקדשים_בימי_המקרא?

ד"ר ערן אריה – קודש בחול מה אנחנו באמת יודעים על מקדשים בימי המקרא?

מzoomמנים לסוכה - סדרת הרצאות לחג הסוכות תשפ"א - סדרת הרצאות לחג הסוכות מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה באים להתארח אצלכם בסוכה חול המועד סוכות תשפ"א יום שני י"ז בתשרי 5.10.20 ד"ר ערן אריה - קודש בחול: מה אנחנו באמת יודעים על מקדשים בימי המקרא? Israel-Studies.Dept@biu.ac.il : טלפון: 03-5318350 אימייל Iisa.biu.ac.il : אתר המחלקה

Rebuilt sculpted wall of the Ain Dara temple

  • עין דארה (בערבית: عين دارة) הוא אתר ארכאולוגי השוכן בעמק האפרין (Afrin) בצפון סוריה, כ-67 ק"מ צפון מערבית לעיר חלב ובסמוך לגבול עם טורקיה. האתר כולל תל שטוח שגובהו 24 מטר, בשטח של 240 דונם ובתוכו תל גבוה יותר (אקרופוליס) בגובה 30 מטר ובשטח של 57 דונם.

האתר מצא את פרסומו בעקבות חשיפת מקדש המתוארך לתקופת הברזל, בעל דמיון אדריכלי לתיאור התנ"כי של מקדש שלמה בירושלים, וכן בעקבות חשיפת טביעות רגל ענקיות בפתחו של המקדש. חוקרים העוסקים בחקר המקדש היהודאי בתקופת שלמה המלך, רואים במבנה של המקדש בעין דארה, את המודל הקרוב ביותר, במבנה ובזמן, למודל המקדש בירושלים.

ד"ר_דביר_רביב_–_בעקבות_עולי-הרגל_בימי_הבית_השני_דרכים,_מתקני-מים_וטהרה

ד"ר דביר רביב – בעקבות עולי-הרגל בימי הבית השני דרכים, מתקני-מים וטהרה

מzoomמנים לסוכה - סדרת הרצאות לחג הסוכות מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה באים להתארח אצלכם בסוכה חול המועד סוכות תשפ"א יום שלישי י"ח בתשרי 6.10.20 ד"ר דביר רביב – בעקבות עולי-הרגל בימי הבית השני: דרכים, מתקני-מים וטהרה Israel-Studies.Dept@biu.ac.il : טלפון: 03-5318350 אימייל Iisa.biu.ac.il : אתר המחלקה

מאתרוגים ועד בשמים חידושים בעניין קשרי מסחר קדומים[]

פרופ'_אהרן_מאיר_–_מאתרוגים_ועד_בשמים_חידושים_בעניין_קשרי_מסחר_קדומים

פרופ' אהרן מאיר – מאתרוגים ועד בשמים חידושים בעניין קשרי מסחר קדומים

מzoomמנים לסוכה - סדרת הרצאות לחג הסוכות מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה באים להתארח אצלכם בסוכה חול המועד סוכות תשפ"א יום שלישי י"ח בתשרי 6.10.2020 פרופ' אהרן מאיר - מאתרוגים ועד בשמים: חידושים בעניין קשרי מסחר קדומים Israel-Studies.Dept@biu.ac.il : טלפון: 03-5318350 אימייל Iisa.biu.ac.il : אתר המחלקה

קשרי מסחר מאיר.png

העלייה להר ללא בית עלייה לרגל בירושלים הרומית[]

ד"ר_אבנר_אקר_–_העלייה_להר_ללא_בית_עלייה_לרגל_בירושלים_הרומית

ד"ר אבנר אקר – העלייה להר ללא בית עלייה לרגל בירושלים הרומית

מzoomמנים לסוכה - סדרת הרצאות לחג הסוכות מרצי המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה באים להתארח אצלכם בסוכה חול המועד סוכות תשפ"א יום חמישי כ' בתשרי 8.10.2020 ד"ר אבנר אקר - העלייה להר ללא בית: עלייה לרגל בירושלים הרומית Israel-Studies.Dept@biu.ac.il : טלפון: 03-5318350 אימייל Iisa.biu.ac.il : אתר המחלקה

Advertisement