קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

נוסח ספרד הוא נוסח התפילה של הסידור שהתקבל בתנועת החסידות במזרח אירופה. נוסח ספרד הוא הנוסח המקובל על רוב האשכנזים בארץ ישראל.


שם הנוסח - למרות שמו, נוסח ספרד אינו נוסח התפילה של יהודי ספרד, אלא אחד משני נוסחי התפילה המרכזיים של יהודי אשכנז (השני מכונה נוסח אשכנז). יש המעדיפים, לכנות את "נוסח ספרד" "נוסח החסידים" או "נוסח סְפַרְד", על מנת להבדיל בינו ובין נוסח התפילה של יהודי ספרד ועדות המזרח המכונה "נוסח הספרדים" (בלשון רבים), נוסח "ספרדי" או נוסח "עדות המזרח".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.