Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

נוסח ספרד הוא נוסח התפילה של הסידור שהתקבל בתנועת החסידות במזרח אירופה. נוסח ספרד הוא הנוסח המקובל על רוב האשכנזים בארץ ישראל.


שם הנוסח - למרות שמו, נוסח ספרד אינו נוסח התפילה של יהודי ספרד, אלא אחד משני נוסחי התפילה המרכזיים של יהודי אשכנז (השני מכונה נוסח אשכנז). יש המעדיפים, לכנות את "נוסח ספרד" "נוסח החסידים" או "נוסח סְפַרְד", על מנת להבדיל בינו ובין נוסח התפילה של יהודי ספרד ועדות המזרח המכונה "נוסח הספרדים" (בלשון רבים), נוסח "ספרדי" או נוסח "עדות המזרח".

Advertisement