Family Wiki
Advertisement

Nofe zomeach shel eretz israel.jpg

מיכאל זהרי, נופי הצומח של ארץ ישראל - סיורים מונחים ללימוד האקולוגיה של הצומח בארץ, הוצאת עם עובד - תל אביב, 1980.

מתוך ההקדמה: ספר זה נועד להדריך את כל אלה שענין להם בלימוד הצומח של הארץ ובהבנת הבעיות האיקולוגיות וההיסטוריות הקשורות בצמחיתה. הוא עשוי...להנחות את רבבות המסיירים, המזינים את עיניהם ביפי הצומח ורוצים גם להכירו.

בספר עשרה פרקים:

  1. הרקע האקולוגי
  2. מסלולים בבקעה
  3. מסלולים במישור החוף
  4. מסלולים בגליל העליון
  5. נתיבים בגליל התחתון
  6. הכרמל, הגלבוי והשומרון
  7. הרי יהודה ושיפוליהם
  8. מסלולים בנגב
  9. נופים בסיני
  10. הגולן והחרמון
Advertisement