Family Wiki
Advertisement

נחלה הקרן לגאולת אדמות ישראל עוסקת החל בשנות ה-80 ברכישה פיתוח וניהול של מקרקעין בכל שטחי ההתיישבות בישראל בכלל וירושלים ויו"ש בפרט. קרן נחלה שמה לה למטרה לטפח את אהבת הארץ, לסייע בפיתוח המפעל ההתיישבותי באמצעות גאולת הקרקעות.

בגלגולה הקודם נודעה האגודה בשם 'נחלת ישראל - רמה' בו נרשמה בראשית 1921 ברשם האגודות השיתופיות ותחתיו פעלה עד שנפסקה פעילותה בעקבות מלחמת העצמאות והסכם שביתת הנשק עם ירדן שהותיר את ירושלים המזרחית בשליטה ירדנית.

חידוש הפעילות[]

החל משנות ה-80 חידשו צאצאי חברי 'אגודת נחלת ישראל - רמה' את פעילות האגודה על ידי הקמת 'נחלה - גאולת קרקעות ישראל'. פעילות הקרן כוללת מאפיינים שונים של גאולת אדמות הן על ידי רכישה מגורמים זרים שיש להם חזקה על שטחים בארץ והן על ידי השבת שטחים לבעליהן המקוריים.

הקרן מהווה גורם מהותי בעיצוב הגבולות על ידי קניה והחזקת אדמות רבות באזורים רבים בעיקר בשטחי יהודה ושומרון ובעיר ירושלים. פעילות הקרן מתבססת על כספי משקיעים שמאמינים בקניית שטחים כחלק מחזון ההתיישבות היהודית. פעילות זו מורכבת הן מבחינה משפטית והן מבחינה ביצועית מחמת המצב הגיאופוליטי הקיים בארץ.

פעילות נחלה כיום[]

נחלה משמשת כקרן נאמנות של יהודים מכל רחבי העולם, המאמינים בעתידה של ארץ ישראל ופועלים להפרחת כל אדמותיה.

הקרן עוסקת ברכישה פיתוח וניהול של מקרקעין בכל שטחי ההתיישבות בישראל בכלל וירושלים ויו"ש בפרט ומתמקדת בתחום הרישום הראשון.

הקרן, במישרין ובאמצעות חברות בנות, מחזיקה בשטחי מקרקעין בירושלים (שכונות גילה, מלחה והר חומה), מעלה אדומים, אריאל, שערי תקוה, אורנית, אלקנה, קרני שומרון, קדומים, הר אדר, אפרת ועוד.

ראו גם[]

עקיבא אלדר ועדית זרטל, אדוני הארץ - המתנחלים ומדינת ישראל 2004-1967, הוצאת דביר, 2004

אהרן ביר, ההתיישבות בארץ-ישראל מאז מלחמת ששת הימים, תשמ"א (1981)

חגי הוברמן, כנגד כל הסיכויים - 40 שנות התיישבות ביש"ע, הוצאת מדרשת נצרים, 2008

גדי טאוב, המתנחלים והמאבק על משמעותה של הציונות, הוצאת ידיעות אחרונות, 2006

גבריאל א' אלכסנדר, ‏ייסודה של חברת הימנותא בע"מ ותפקידיה הראשונים (1940-1938), קתדרה 68, יוני 1993, עמ' 97-80

קישורים חיצוניים[]

* www.nachala.org - אתר הקרן

Advertisement