FANDOM


כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

תודה לד"ר אריה בורנשטיין, המכללה האקדמית אורות-ישראל, המכללה האקדמית תלפיות ומכון אבשלום לידיעת הארץ על ברכתו לשימוש במאמרו

2Ddim-L2norm-10site

דוגמא לשימוש בשיטה ה"פוליגונים": הגדרת תחום ההשפעה של חנויות במרחב עירוני

נחלת אביעזר בתחום נחלת שבט מנשה הוגדרה על-ידי אריה בורשטיין בהתאם לחרסי שומרון[1]. תחילה הוא קבע איזה ישובים יכללו בנחלה ולאחר מכן אותרו "מרחבי ההשפעה" של הערים בשיטת הפוליגונים של טיסן (thiessen polygon) עוצבה מפת הנחלה. בהתאם לכך הוא הגיע למסקנה לגבי גודל מרחב הנחלה: 224,650 דונם לעומת ממוצע של 124,361 דונם בשאר הנחלות [1]. בורשטיין מניח כי העובדה קשורה לעובדת הזכרתו של אביעזר כבכור למנשה, ולפי "משפט הבכורה" הגיע לו פי-שנים [2]

יישובי נחלת אביעזרעריכה

P1010486

הכפר הערבי קוצ'ין - מבט מקדומים

Amatin parata 2

שני הכפרים: העליון:פרע'תה, מתחתיו:אמתין

Nachalon

מיקומה של קדומים בנחלת שבט מנשה - המפה המקורית מקורה במאמרו של אריה בורשטיין
מיקומה של עפרה אבי העזרי הוא כנראה מדרום-מערב לשכם ולא בדרום המפה

שמות הערים שהופיעו על החרסים, אשר נתן ליחס אותן לנחלת אביעזר הם:

 • תול - Till במפת Pef - לפי אתר "עמוד ענן" - האוכלוסייה :6,000 נפש ויש בו 7 מעיינות. אריה בורנשטיין מזהה אותו בתור רג'ל אל-ארבעין (בעקבות שני חוקרים). באתר נמצאו שרידים מתקופת המקרא

מוזכר בחרסים 13 ו-21 כדלקמן:

  • 13 - יין נשלח משמריו לאשחור מתויל
  • 21 - שמן נשלח משמריו (הנ"ל) לתול

הסברה כי באביעזר ישב "ממונה" בשם אשחור (שם בעל מוצא מצרי) מהישוב תול.

 • אלמתן - מזוהית עם הכפר אמתין (ראו תמונה לעיל). במקם נמצאו שרידי בנייה קדומים מתחת לבתי הכפר וכן קרמיקה מהתקופה הישראלית.
  • 28 לאשא אחימלך מאת בעלא מאלמתן - כנראה יין ושתן.

הפקיד הממונה הוא בעלא - שם נוכרי והשר אשא אחימלך.

 • קצה - מזוהה עם הכפר הערבי קוצ'ין - במקום אותר אתר גדול מתחת לבתי הכפר. החרסים מהתקופה הישראלית.
  • 4 ו-7 המקבל גדיו והסחורה היא יין.
 • אביעזר (העיר המרכזית)- לפי דעת אדם זרטל זיהוי הוא ברכס אבו-יזיד ליד הכפר הערבי בזריה. נמצא בה קרמיקה מהתקופה הישראלית. נחשב לאחד הישובל עם תחום השפעה גדול.
  • 13 ו-28 בתור מוצא המשלוח
 • אזה- הזיהוי בתר' קומה 400 מ' מדרום לזזואתה . נמצאה בו קרמיקה ישראלית.
  • 2 - תוצרת לא ידוע שנשלחה לגדיו

וכן:

 • שומרון - יש אפשרות כי עומרי בחר את המיקום, עקב היותו בנחלת בכור בניו של מנשה. המיקום בין אביעזר לבין קצה מאפשר את מיקומו בנחלת אביעזר.
 • עפרה - מקום מושבו של יואש אבי גדעון. (הדיון על המיקום הערך, שהקישור שלו בתחילת הפיסקה)?

הערות שולייםעריכה

 1. 1.0 1.1 אריה בורנשטיין, "מינהל וכלכלה של ארץ מנשה - לאור ניתו מחודש של חרסי שומרון" (בתוך: זאב ח. ארליך ויעקב אשל, "מחקרי יהודה ושומרון - דברי הכנס הראשון, תשנ"א - 1991" - מכום מחקר, מכללת יהודה ושומרון, קדומים-אריאל, הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים - 1992
 2. דברים, י"ז, ט"ו