Family Wiki
Advertisement

המשרד להגנת הסביבה

ראו פירוט משמאל

המפה נטענת...


אגן נחל הירקון -מבחר אתרים
נחל הירקון
A מגדל צדק
B עזבת צרטה
C תל אפק
D מעיינות הירקון
E טחנת קמח אל-מיר
F חוות אנטואן קיסר
G בית הביטון הראשון בארץ ישראל
H טחנת הקמח אבו-רבח
L תל קנה
J טחנת הקמח פרוחיה
K אוּ‏מְלָבָּס - היום חלק מפתח-תקווה
L תל-זיתון
M עשר טחנות - היום אצטדיון רמת גן
N תל גריסה - היום גבעת נפוליאון רמת גן
O שבע טחנות
P תל קסילה
Q תל כודאדי
R גן מקורות הירקון
רשות נחל הירקון

הירקון הוא הנחל האיתן הגדול ביותר במרכז הארץ. אורך הערוץ העיקרי ממעיינות ראש העין לים הוא כ-30 ק"מ. אגן הניקוז שלו מנקז חלק מהרי יהודה ושומרון, מהר גריזים בצפון ועד מעלה החמישה בדרום. יובלי הירקון העיקריים הם: נחל אילון, נחל שילה, נחל קנה ונחל רבה.

לפנים זרמו בו מים זכים בכמות גדולה ביותר בכל ימות השנה, אך בעקבות לכידת מעיינותיו בשנת 1955 לצורכי מפעל המים "ירקון –נגב", חרב אפיקו כמעט כליל. המקור הראשי של הירקון הם מעיינות ראש העין ששפעו בעבר בספיקה של כ-200 מיליון קוב בשנה = ממוצע.

לאורך הירקון אתרי מורשת היסטוריים: בית הבטון הראשון בישראל, אתר ירקונים, וטחנות קמח עתיקות: מיר, אבו רבאח, עשר טחנות ושבע טחנות - ראו אגן נחל הירקון - מבחר אתרים ובלוח השמאלי רשימת האתרים.

אגן היקוות[]

אגן היקוות הוא כל השטח שממנו נאספים, זורמים, מים, לרוב מי-גשמים, אל נחל. האגן של נחל הירקון מוערך ב-1,750 קמ"ר. קרוב למחצית ממנו הוא בתחום הניקוז של נחל איילון, היורד מהרי ירושלים.

תאור שייט בעבר הרחוק[]

"הבאנו את הסירות אל בין האיים והשטנו אותן במעלה אחת הזרועות. עכשיו, כשאנו חותרים נגד הזרם, אנו חשים בעוצמתו.... הנהר נעשה צר. חישות סבך של קנים גבוהים, המתנשאים לגובה ארבעה מטר ויותר, סוגרים עליו ומפרידים אותו מהיבשת. הנה עצי ערבה, הנה שיחי קיקיון... הגומא (הפפירוס) שמילא תפקיד "תרבותי" כה חשוב באספקת נייר בעולם הקדמון גם הוא מיתמר כאן...שחי הלוביה המטפסת ופרחיה הצהובים, הפטל השנית ועצי הערבה – הם האזרחים הקבועים כאן".

"אנו מתרחקים מאזור המעיינות.רק אחדים מהם בוקעים ועולים ועוד מעט וייפסקו לחלוטין. לעומת זאת כל פיתול, כל ברך וכל פנייה מביאים לנו מראות חדשים: פינות חבויות – המסתתרות מעינו הסקרנית של המהלך על היבשה – מתגלות לנו תכופות ברוב יופיין ובעושר גווניהן. נופי העצים המתקרבים זה לזה יוצרים סבך חי וטבעי של סוכה ארוכה, רעננה וריחנית.קרירות נושבת מהנהר, ובין בדי העצים עוד תבחין לפעמים באגלי טל נוצצים... העין עוקבת אחר שטף הנהר, חודרת צוללת לתוך המים הצלולים ונשאת עם הזרם התכלכל והשקוף...ואתה מבין יפה מאד, את משמעותם הפשוטה והעמוקה של הדברים הנאמרים בנשימה אחת, את ההסבר העממי הקולע והתובע גם יחד, המפרש את האפשרות היחידה להמחשת ההגדרה המסורתית לשפעתה של הארץ המובטחת בשילוב ברכת תהום וזרמי מים. זבת חלב ודבש, ארץ נחלי מים..." (שמואל אביצור)

שיקום נחל הירקון[]

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 753 (חמ/2) מיום 18.4.96 ומספר 5075 (חמ/10) מיום 27.5.99:

לאמץ עקרונית את תכנית "מפעל שיקום נחל הירקון" אשר אושרה על-ידי מועצת רשות נחל הירקון בישיבתה ביום 17.10.2001 על-פי סמכותה ותפקידיה הנובעים מחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965.

מפעל שיקום נחל הירקון כולל את המרכיבים הבאים:
שיקום גוף המים - בפרק זמן של כשלוש שנים על-ידי:

א. הזרמת מים באיכות ובכמות נדרשת באפיק הנחל, על-פי הקצאת נציב המים, כמפורט בסעיף ו' להלן.
ב. מניעת זיהום מים במעלה הנחל.
ג. השבת מי הנחל לשימוש חקלאי, לגינון עירוני או לכל צורך אחר בתשלום על-פי דין.
ד. ניקוי אפיק הנחל ושיקום גדותיו.

מקורות המים כיום[]

כיום, לאחר תפיסת מי מעיינות הירקון והעברתם למפעל המים "ירקון - נגב", הוקצתה לחלקו העליון של הנחל, כמות שנתית של כ-3.5 מיליון קוב, שהם 1.5% משפיעת המעיינות בעבר !!! בנוסף בעקבות משבר המים והשנה השחונה, קוצצה הקצאה זו , וכעת מוקצים לנחל 2.7 מיליון קוב בלבד (1.2% מבעבר)קטע נחל זה, עד מפגש הירקון עם נחל קנה, נקי מזרימת קולחים. אל שאר חלקי הנחל מוזרמים מי קולחים, הנחל מת ומרבית מיני בעלי החיים והצמחים נעלמו (דו"ח החברה להגנת הטבע).

וכך סיכם את הדברים שמואל אביצור[]

"ירשנו את הירקון, העברנו את מימיו למרחקים. מעשה זה היה הגיוני, מועיל וצודק. ברם, לרצוח אותו איננו רק חטא ופשע, כי אם גם איבוד לדעת. במקום להחזיר לו פחות ממעשר ממימיו ולהשאירו בחיים ממיתים אותו בגסיסה ממושכת,מזהמים ומכפישים אותו. רואים בו מאגר של חלאה עומדת או זוחלת... ניתן להחיות את הנהר, הראשון בגודלו בארץ לאחר הירדן, שבקושי מכנים אותו נחל. האם מתן מים לירקון פחותה בערכה ויעודה מהשקיית חצרות, גינות נוי וגנים ציבוריים?

להחיות את הירקון, להחזיר לו קצת מים במקום להובישו או להטביעו בשפכי ביבים, הינו לא רק צו השעה, כי אם גם חובה כלפי עצמנו וכלפי הדורות הבאים שלא ימחלו לנו על מעשינו אלה. תחייתו דרושה לנו, לשליש מאזרחי המדינה, לא פחות משהיא דרושה לו. והדבר ניתן" (שמואל אביצור, ערב ראש השנה תשמ"א).

אגן נחל הירקון[]

אגן נחל הירקון - ויקישיתוף - יצר:Dances with Waves

תמונות - נובמבר 2019[]

ראו גם[]

לקריאה נוספת[]

  • דוד ספרא, המים, זיהומם וטיהורם באגן הירקון התחתון, (מתוך) העורך דוד גרוסמן, "בין ירקון ואילון" - מחקרי בר-אילן פירסומים מחלקתיים, הוצאת אוניברסיטת בר אילן 1983
  • שמואל אביצור – "עם חופי הירקון, לפני קום המדינה" - הוצאת דביר או הוצאת רשפים 1980

קישורים חיצוניים[]

Advertisement