ספר נחל קדומים על חמשה חומשי תורה הוא אוסף פירושים אשר נאספו לחיבור אחד על-ידי "הגאון החסיד הקדוש מו"ר חיין יוסף דוד אזולאי" - החיד"א. החיבור הנמצא ברשותנו הוא של הוצאת הספרי של הרב אהרן וואלדען מוורשא משהמ תרמ"ט. (1889)

HebrewBooks - 136 עמודים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.