Family Wiki
Advertisement

מתוך "לדרך"

נחשף אתר כפרי מתקופת ימי בית שני בשפלת יהודהבעקבות החפירות להתקנת קו-גז טביע לירושלים.

"החפירה מרשימה מאוד, קירות בתי האבן והסמטאות הצרות ביניהם השתמרו יפה עד לגובה של מטר ולפעמים אף יותר, במספר מקומות ניתן לראות מפתן נאה חצוב באבן ובו פותה לציר הדלת, לאחד מהמפתנים צמודות שתי דפנות/מזוזות הניצבות באתרן ועוזרות לדימיון להשלים את קווי המתאר של המבנה. השמש של החורף הקיצי הזה הכתה בראשינו החשוף וגרמה לדמיון להפליג ולראות את אנשי המקום בני יהודה של לפני 2300 שנה העושים את מלאכות הבית בחצרות הקטורות שסביבתן בנויים הבתים בעלי החדרים המרובעים הקטנים. לחזות בשבים מעמל יומם ממטעי הענבים שבעמק אל הישוב הכפרי הקטן שמצוי בראש שלוחה צנועה וקסומה בגובה של 280 מטר מעל פני הים."

Advertisement