Family Wiki
Advertisement

הפרק הועתק ועובד מתוך ערך מהויקיפדיה העברית עקב חשיבות תוכנו

Naaman in Jordan River (2King 5:14) - מקור Bible Pictures with brief descriptions by Charles Foster, published in 1897, Philadelphia, PA

נַעֲמָן היה שר צבא ארם בתקופת בית אחאב.

על פי המדרש, נעמן מונה לשר צבא ארם, לאחר שבמלחמה בין ארם לישראל, משך בקשתו לתומו ובמקרה הרג את אחאב.

צרעת נעמן[]

בספר מלכים מסופר שנעמן הצטרע. לנעמן הייתה שפחה שבויה מישראל שספרה לאשת נעמן על הנביא אלישע מישראל שיכול לרפא את נעמן. הדבר נודע למלך ארם והוא שולח את נעמן למלך ישראל עם פקודה לרפא את נעמן. מלך ישראל, יהורם, בנו של אחאב, יודע שאין ביכולתו לרפא את נעמן ומאמין שזה תירוץ של מלך ארם לפתוח מלחמה עם ישראל. אלישע מרגיע את יהורם שישלח את נעמן אליו והוא ירפא אותו מצרעתו וכך הוא גם ידע שיש נביא אמת בישראל.

נעמן מגיע לישראל ואלישע שולח אליו שליח שמוסר לנעמן שעל מנת להרפא מהצרעת הוא צריך לטבול בנהר הירדן שבע פעמים. נעמן מזלזל באלישע וטוען שהירדן הוא נהר קטן וחסר חשיבות לעומת הנהרות הגדולים שבארצו. נערו של נעמן משכנע אותו לנסות זאת בכל זאת, נעמן טובל ובשרו נרפא ונהיה כבשר ילד.

נעמן חוזר לאלישע ומציע לו שיבקש מה שירצה ונעמן יתן לו. אלישע משיב שהוא לא רוצה דבר, ונעמן מבקש שיתנו לו אדמה מארץ ישראל כדי שיבנה מזבח לה' בארם כי מעתה הוא יעבוד רק אותו, ומתנצל, שכאשר ילך עם המלך לבית רימון (מקום של עבודה זרה) הוא יאלץ להשתחוות עמו. נעמן מקבל את מבוקשו והולך בחזרה לארם. לפי חז"ל במסכת סנהדרין נעמן הפך במעשה זה לגר תושב.[1]

גיחזי, נער אלישע, מאוכזב מכך שאלישע לא בקש דבר והוא מחליט לקחת בעצמו. הוא רודף אחרי נעמן ומודיע לו שעכשיו באו שני תלמידים עניים לאלישע ואלישע מבקש עבורם ככר כסף ושתי חליפות בגדים, נעמן נותן לו שני ככרות כסף ושתי חליפות בגדים וגיחזי חוזר ומחביא אותם. אלישע שואלו לאן הלך והוא מתמם ואומר שלא הלך לשום מקום. אלישע מקללו על מה שעשה ואומר לו שמכיוון שלקח את הכסף והבגדים ובכך גרם להפחתת כבוד ה' צרעת נעמן תעבור אליו ולזרעו עד עולם.

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

  1. מסכת סנהדרין דף צ"ו עמוד ב'


מצבת נעמן[]

המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


מיקום הכפר בזריה - דרומית לו ראו "סבסטיה" - מקומה של שומרון העתיקה

צילם:זאב חנוך (ז'אבו)

זאב חנוך (ז'אבו) ארליך במאמר במוסף השבת של מקור ראשון מיום 4 באפריל 2008 ניסה לאתר את מצבת נעמן בכפר הערבי בזריה - 4 ק"מ בקו אוירי מתל שומרון העתיקה. מסגד הכפר, הבנוי בגרעין הישן של הכפר מכונה "א-נבי נעמן". ארליך מצא כי מתחת למסגד יש מערה, כנראה מערת קבורה. למערה שתי נקודות ייחוד:

  • האחת, במרכז חלל המערה בנויה "מצבת קבר" הנקראת "א-נבי נעמן".
  • השניה, מעל המצבה, ובמקום נוסף בתקרת המערב, חצובים שני פירים אל רצפת המסגד

(לפי ביקור באתר ביום 2 באוגוסט 2008).

ז'אבו סבר כי בונה המסגד, כנראה בתחילת הכיבוש המוסלמי, היה ברור שיש לחבר בין המסגד לבין מערת הקבורה מתחתיו.

לדעתו, אין זאת מצבת קבר, אלה ציון מקום. המקום היה, כנראה ידוע ולא רק בימי הבית הראשון, שבו התרחש האירוע. המוסלמים אימצו להם אתרים עתיקים והתופעה מוכרת לנו ממקומות נוספים: מערת המכפלה, נבי סמואל ועוד. ה"פירים" החצובים מקשרים בין המסגד לבין האתר

לפי המסורות, בין השאר מידע של רבי משה באסולה משנת 1522, מצוי קברו של נעמן בדמשק. ארליך ניסה למצוא מה מעיד האתר בכפר הערבי בזריה. והנה מצאנו בכתובים, שאלישע הנביא אומר לנעמן:" וַיֹּאמֶר לוֹ, לֵךְ לְשָׁלוֹם; וַיֵּלֶךְ מֵאִתּוֹ, כִּבְרַת-אָרֶץ" (מלכים ב', ה', י"ט) ושם הוא נפרד ממנו. האתר הציג פן חיובי ביחסים בינהם המתבטא במתן המתנה:"יֻתַּן-נָא לְעַבְדְּךָ מַשָּׂא צֶמֶד-פְּרָדִים אֲדָמָה".

אפשרות אחרת שזה המקום בו נפגש גיחזי עם נעמן:"וַיִּרְדֹּף גֵּיחֲזִי, אַחֲרֵי נַעֲמָן; וַיִּרְאֶה נַעֲמָן, רָץ אַחֲרָיו, וַיִּפֹּל מֵעַל הַמֶּרְכָּבָה לִקְרָאתוֹ, וַיֹּאמֶר הֲשָׁלוֹם" (שם, כ"א). כאן כבר השקר בא לידי ביטוי.

ז'אבו הביא דוגמאות נוספות מן המקרא, על משמעות "כברת דרך" הידוע ביותר היא בהקשר של קבר רחל.

הוא מסיים בהשערה שצאצאיו של נעמן התגיירו. בהגהות לספא חסידים סימן תתרי"ט מבעל הטורים פרשת תצווה (כ"ח,ז") "אל שני קצותיו" מובאת הגירסה כי "מבני בניו של נעמן למדו תורה בבני ברק" על משקל האמור "מבני בניו של במן למדו תורה בבני ברק.

Advertisement