Family Wiki
Advertisement

הערות לגיליון מרץ 2012

  1. "חנוכת המקדש" - עמ' 16 - לתשומת לבכם בחודש אדר יש עוד אירועים הקשורים למקדש ראו כאן שמחת המקדש בחודש אדר
  2. "מחאה בתחפושת" - עמ' 42 - מעניין שכאשר רבי אריה די מודינה הציעה התנהגות דומה הוא זכה לתרעומת חזקה. בויקיפדיה העברית אפילו צוטט: "הוא הציע לקיים בבית הכנסת ריקודים מעורבים עם תזמורת" - אך לא מצאתי לכך מקור. מה שכן מצאתי שבבית הכנסת בפורים היו ביחד גברים ונשים ולא הבחינו בהם בגלל התחפושות.
  3. "בשם הצלב" - עמ' 72 - מאמר מצויין. חבל שאין מקום להוסיף את אוסף התמונות של המטבעות על המטבעות בימי החשמונאים על המטבעות בימי הצלבנים. נדמה שמספרן המועט של היהודים שנשארו בממלכה (2 צבעים בירושלים - בירת הממלכה) לא נותנת מקום להשערה כי "סביר להניח שהיהודים חשו זרות כלפי המטבעות הצלבנים ודחו אותם..." מה בכלל הייתה השפעתם בימי הצלבנים !
  4. "מוסמכת לשחוט" - עמ' 74 - הנוהג של שחיטה ביתית של עופות הייתה נהוגה באיטליה, עקב היות הקהילות קטנות. אשר למשפחת מורפורגו עוד פרטים משפחת מורפורגו - מעניין היה לקרוא מה הצאצאים חושבים על כך היום

ים

Advertisement