Family Wiki
Advertisement

קדומים - אדר תשע"גצילום מקרוב

סחלב פרפרני (Anacamptis papilionacea) הוא סחלב נמוך, שכיח מאוד, נפוץ ברוב החלק הימ-תיכוני של הארץ ואף קצת מעבר לו כלפי המדבר. נקרא גם בשם הכולל של הסחלבים : Butterfly orchid


פריחה[]

פורח מפברואר ועד אפריל. בתפרחות דלילות, 6–20 פרחים לתפרחת, מהלך הפריחה כרגיל: מלמטה כלפי מעלה עם הזמן (בניגוד לסחלב נקוד). הפרחים בצבע ורוד–סגול, עם עורקים וכתמים באותו צבע אך בגוון כהה יותר. השפית בלתי מחולקת. הדורבן קצר מאוד, צר, נוטה מטה. מואבק על-ידי דבורים שונות.

ריבוי[]

הפקעת חד-שנתית. היא אוגרת מזון בשנה אחת, ומתרוקנת לספק מזון לנצר בשנה הבאה. במקביל תופחת לידה פקעת חדשה, ועליה ניצני הנצר של השנה הבאה (בדיוק כך קרה בקדומים: השנה 2 במקום 1 - לשנה הבאה 4 !!!). הפקעת דומה בצורתה לאֶשֶׁךְ, וזה אכן פירוש שמה המדעי. זה גם מקור לאמונות ושימושים עממיים בצמח כמעורר תאווה מינית.

שימוש כלכלי[]

מפקעות של מיני סחלב שונים מפיקים אבקה קמחית המשמשת להכנת תבשיל דמוי פודינג הידוע בלשונות אירופה בשם סַלֶפּ, שאינו אלא שיבוש שמו הערבי סַחְלֶבּ, שהוא גם מקור השם העברי (בעבר הגו את השם בעברית שַׁחְלָב).


תמונות[]

קדומים אדר תשע"ט

Advertisement