Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

דגמית אדמת סחף

סחף הוא תנועה של חלקיקים מוצקים (סדימנט), בדרך כלל אופייני בעקבות שילוב של כוח המשיכה על הסדימנט או תנועת המוביל שבו הסדימנט מובל. הבנה של סחף משמשת בדרך כלל במערכות טבעיות בהן החלקיקים הם סלעים קלסטים (חול, חצץ בולדרים וכו') סילט או חרסית. המוביל יכול להיות אוויר, מים או קרח, וכוח המשיכה משמש להזזת החלקיקים על ידי משטח משופע עליו הם יושבים. סחף במים מתרחש בנהרות, באוקיינוס, אגמים, ימים וגופי מים אחרים באמצעות זרמים וגאות ושפל. בקרחונים במהלך תנועתם על פני הקרקע, וביבשה תחת השפעת הרוח. סחף רק באמצעות כוח המשיכה יכול להתרחש במדרון באופן כללי כדוגמת הרים, מצוקים וגבול ומדף היבשת – מדרון היבשת. סחף הוא חשוב בתחומים של גאולוגיה סדימנטרית, גיאומורפולוגיה, הנדסה אזרחית והנדסה סביבית. בידע על סחף משתמשים בדרך כלל כדי לדעת האם תתרחש בליה או השקעה, עוצמת הבליה או השקעה והזמן והמרחק בהם הם יתרחשו.

ראו גם:אדמה כבדה

מנגנוני סחיפה[]

חול נושב מדיונה קלסו במדבר מואהבי, קליפורניה.

נהר טוקלט, הפארק הלאומי דנלי, אלסקה. הנהר משנה את מיקמו דרך תהליכי בליה והובלת סדימנטים

איאולית (Aeolian)[]

איאולית הוא המונח של הובלת סדימנטים באמצעות הרוח. תוצאות הובלה באמצעות רוח הם מבני דיונות חול גלונים (ripples). בצורה אופיינית גודל הסדימטים המובלים הוא חול (<1MM) ויותר קטן, מכיוון שאוויר הוא מוביל בעל צפיפות והתנגדות נמוכה ולכן לא יכול למשוך איתו חלקים גדולים. הובלה איואלית של סדימנטים נפוצה בעיקר בחופים ובאזורים יבשים עולם, כיוון שבאזורים הללו אין צמחיה אשר יכולה למנוע את הימצאות ותנועת שדות החול. אבק דק גרגר אשר נישא ברוח מסוכל לחדור לשכבה העליונה של האטמוספירה ולהתנייד מסביב לכדור הארץ. אבק מהסהרה משתכן באיים הקנריים ולאיים אחרים בקראיבים, והאבק ממדבר גובי משתכן במערב ארצות הברית.

פלוביאלית (Fluvial)[]

בגאולוגיה, גאוגרפיה פיזית, וסחף, התהליך הפלוביאלי קשור למים זורמים. זה כולל נהרות, נחלים, זרמים, הקפאה והפשרת מים, שטפונות בזק ופירצי שטפון של אגמי קרחון. סדימנטי המובלים בידי מים יכולים ליהיות גדולים יותר מסדימנטים המובלים על ידי אוויר מכיוון שלמים יש צפיפות והתנגדות גבוהים יותר. בנהרות טיפוסיים הסדימנט הגדול ביותר המובל בהם הוא בגודל חול וחצץ, אך שטפונות גדולים יותר יכולים לסחוף חלוקים ואף בולדרים. הובלה פלוביאלית של סדימנטים יכולה לגרום לצורות של גלונים ודיונות בתבניות של בליה, בתבניות מסובכות של מערכות נהר אבעי ומישורי שיטפון מפותחים

חופית (Coastal)[]

תנועת סדימנט חופית מתצבעת באזורים קרובי חוף עקב תנועת גלים וזרמים. בשפכי הנהר תהליכי הובלה חופיים ופלוביאלים מתחברים כדי ליצירת דלתאות הנהר. תנועת סדימנטים חופית יוצרת מבנים אופיינים לאזור החוף כגון, חופים, לגונות ומפרצים.

גלציאלית (Glacial)[]

אם תזוזתם של קרחונים על גבי הקרקעית, הם אוספים איתם ומזיזים חומרים מגדלים שונים. קרחונים יכול "לסחוף" סדימנטים מהגדולים ביותר. באזורים שבהם היו בעבר קרחונים בדרך כלל ניתן למצוא סלעים שלא מתאימים לסלעי האזור, רבים מהם בעלי קוטר של כמה מטרים. קרחונים גם "טוחנים" סלעים והפוכים אותו ל"קמח גלציאלי" (חלקי סלעים בגודל של גרגרי סילט), שהוא כל כך דק שבדרך כלל הוא נסחף על ידי הרוח ומשתקע במרחק של אלפי קילומטרים משם. סדימנטים שמובלים על ידי קרחונים בדרך כלל זזים לפי קוי הזרמיה הגלציאלים.

מדרונית (Hillslope)[]

בסחף במדרון ישנם תהליכים רבים המזיזים את הרגוליט במורד המדרון, והם כוללים:

 • זחילה מדרונית (Soil Creep)
 • זריקת עצים (Tree throw)
 • תזוזת אדמה על ידי בעל חיים מתחפרים
 • מפולות בוץ וחול במדרון

גורמים משפיעים[]

ישנם כמה גורמים המשפיעים על הסחף

הסחף בדפוסי זרימה במורדות הרים וגבעות

 • ליתולוגיה – מאפייני הסלע, דוגמת הרכב כימי ומינרלוגי, מבנה ועוד, מהווים את אחד מהגורמים החשובים ביותר המשפיעים על סחף. מידת גיבוש הסלע – המציינת את אחיזתם של הגרגרים והגבישים זה בזה ובכך מאפשרת או מונעת את סחיפתו. ככל שהסלע מגובש יותר, כן הוא יהיה עמיד יותר לסחף.
 • טופוגרפיה – מקום הימצאותו של המסלע ביחס לסביבה משפיע על שיעור הסחף שלו. כלל שהמסלע תלול יותר – הוא יהיה נתון לסחף רב יותר.
 • טקטוניקה – לתהליכים טקטוניים יש גם השפעה על שיעור הסחף מאחר שהם משפיעים על הטופוגרפיה ועל תלילותו של המסלע. לדוגמה, גובהם של האלפים, מתאזן באמצעות תהליכי הסחף החלים בהם. בנוסף, היווצרות של סדקים והעתקים יוצרת אזורי חולשה בהם מתפוררים סלעים ומגדילה את פני השטח החשופים לסחף.
 • אקלים – לאקלים קשר עקיף לסחף, והשפעתו מתבטאת בקביעת הסוכנים הניידים שיבצעו אותה בפועל: באקלים צחיח יפעל סחף אאולי, באקלים טרופי, סובטרופי וממוזג – סחף באמצעות מים, ובאקלים מושלג או אקלים קוטבי הסחף הוא סחף קרחונית.
 • פלורה – השפעה עקיפה נוספת של האקלים מתבטאת בסוג הצמחייה המכסה את הקרקע או המסלע, וכתוצאה מכך – בעידוד או בריסון של תנועת מים ורוח. לדוגמה, שורשי צמחים עשויים לבקע סלעים ולחשוף אותם לסחף, או לקבע חוליות ולמנוע את סחיפתם באמצעות הרוח.

תוצרי הסחף[]

סחף הוא תהליך גאומורפולוגי המשנה ומעצב את הנוף. קיימים כמה מבנים האופייניים לו:

תוצרי סחף בחופים

 • קניוניםעמקים עמוקים ששוליהם תלולים, הנוצרים מסחף באמצעות נהר ונחל.
 • מניפת סחף – הצטברות סחף שהובל בסחיפת נהרית ונחלית, המתפתחת על מישור שטוח במוצאו בצורה של מניפה.
 • צוקים – מבנים סלעיים תלולים בשולי קניונים או חופים, הנוצרים מסחף באמצעות מים – נהרות, נחלים וגלי ים.
 • חוליות – גבעה הנוצרת באמצעות סחף אאולי. מבנה הדיונה הוא א-סימטרי, והוא מייצג את כיוון הרוח: מדרון מתון בכיוון ממנו נשבה הרוח ותלול בצדו השני. חוליות אופייניות מצויות בישראל בחופי קיסריה, אשקלון, ראשון לציון ואשדוד – שם מצויה הדיונה הגדולה, וכן בנגב – בבקעת עובדה, בחולות חלוצה ובדרומם – בחולות עגור.
 • לסקרקע הלס היא משקע הנותר מסחף אאולי.
 • חמאדה (Hammada) – רמה מדברית צחיחה המרוצפת בשברי סלעים, שנחשפו לאחר שהרוח סחפה את גרגרי החול שכיסו אותם.
 • בתרונות – נוצרים באזורים בהם מצויים חוליות וסלעי משקע שאינם מלוכדים ומהווים מבנה אופייני לסחף באמצעות מים.

שימושים[]

הובלת סדימנטים משמשת לפתירת בעיות רבות, ביניהן סביבתיות, גיאוטכניות וגאולוגיות. מדידה או סכימת סחף הסדימנטים או הבליה היא חשובה להנדסת חופים. תוכננו מספר מכשירים למדידת סחיפת סדימנטים, (PES – Praticle Erosion Simulator) אחד מהם הידוע בכינויו "חיה" (BEAST – Benthic Environmental Assessment Sediment Tool), כוויל לסכימת כמות סחיפת הסדמינטים.

תנועתם של הסדימנטים היא חיונית לסיפוק בית גידול לדגים ואורגניזמים נוספים בנהרות. לכן מנהלים של נהרות מפוקחים, שבדרך כלל "צמאים" לסדימנטים עקב סכרים, לרוב מיועצים ליצור באופן מלאכותי שטפונות קצרים כדי לרענן את הקרקעת ולבנות מחדש גדות. תנועת סדימנטים לתוך נביעה הנובעת מסכר יוצרת דלתאות נביעה. הדלתא הזאת תמלא את אגן הניקוז ובסופו של דבר או שיהיה צורך לרוקן את הנביעה או להסיר את הסכר. מידע על סחיפת סדימנים יכול לשמש לתכנון נכון של הארכת משך החיים של הסכר. גאולוגים יכול להשתמש בפתרון ההופכי של יחסי הובלת סדימנטים כדי להבין את עומק הזרימה, מהירות, וכיוון, מסלעים סדימנטרים ומשקעים צעירים של חומרים אלוביאלים. זרימה בתעלות, מעל סכרים, ומסביב לבסיסי גשרים יכולים ליצור סחיפה של הקרקעית. סחיפה זאת יכולה לפגוע בסביבה ולחשוף או לערער את יסודות המבנה. ולכן ידע מעמיק על המנגנונים של סחיפת סדימנטים בסביבה בנויה חשובים עבור הנדסה אזרחית וימית.

ראו גם[]

 • גאומורפולוגיה
 • גאומורפולוגיה קרחונית

תבנית:Link FA

לקריאה נוספת[]

 • Encyclopedia of Geomorphology, Routledge, London 2004
Advertisement