Family Wiki
Advertisement

ג'קרנדה חדת עלים (סיגלון) ביגוניים בנשירה (שבט תשע"ג)
הגן הבוטני בעין גדי

הפריחה - הויקיפדיה האנגלית

ג'קרנדה חדת עלים (סיגלון) ביגוניים- הוא עץ גדול, כ-15 מטר גובה, צורה מעוגלת, נשיר. מעדיץ שמש מלאה . בעל פריחה שופעת באשכולות סגולים עלה מורכב פעמיים העלים מסתימים בחוד דק. ליבלוב אפריל מאי . פרי לקט מעוגל ורחב. רגיש לקור


דרור ניסן כתב בפורטל גינון "גןונוף" -
עץ זה הוא אזרח ותיק בארץ, העצים ראשונים ניטעו לפני כשבעים שנה ויותר. אותם ראשונים עדיין חיים בינינו, חיוניים ופורחים מדי שנה. זהו עץ נשיר מותנה, שברוב חלקי הארץ משיר את כל עליו, כנשיר אמיתי. בבגרותו מגיע לגובה של 15 מ' ולקוטר של 8-10 מ'.

הלבלוב של העץ מתחיל באביב המאוחר - סוף חודש אפריל ובמהלך חודש מאי. העלים מנוצים פעמיים והעלעלים מסתיימים בחוד אופייני, ומכאן שמו של העץ.

הפריחה היא במכבדים, בקצות הענפים, וצבעה סגול מדהים. היא מתרחשת באביב המאוחר-תחילת הקיץ. לעתים פורח העץ בשנית בסתיו, בעוצמה פחותה מאשר באביב.

הפריחה מכילה צוף בכמות גדולה, המושך אליו דבורים. הפרחים הנושרים מן העץ נשארים זמן מה בצורתם ובצבעם על המדשאה או הריצוף, ואז הם עשויים להוות מטרד בשל הדבורים, או הצבע שהם משאירים על הריצוף אם דורכים על הפרחים. הפרחים גם עלולים להשאיר כתמים על מכנסיים או חולצה של אותם אלו הבאים לנוח תחת העץ בזמן הפריחה.

אך יש כאלה החושבים כי מראה הפריחה הנושרת על מדשאה מטופחת מרהיב ומושך את העין, ומעניק לדשא מעין דוגמה של שטיח ירוק המכוסה בכתמים סגולים.

הפרי הלקט מעוגל ורחב, קישוטי, הנשאר תלוי על העץ זמן רב.

סגלון חד-עלים[]

הפרק הועתק ועובד מתוך ערך מהויקיפדיה העברית עקב חשיבות תוכנו

סיגלון חד-עלים (Jacaranda mimosifolia), עץ ממשפחת הביגנוניים. המקור לשמו הוא מפריחתו הסגולה, ועליו החדים.

תכונותיו[]

סיגלון חד-עלים מגיע בגובהו ל-15 מ'. הוא פורח באביב בחודשים מאי - יוני. הפריחה שלו מכסה לרוב את כל העץ והצבע הסגול-כחול של הפרחים מאוד בולט לעין. על כן קשה לזהות במבט שטחי את לבלוב העלים אשר מתרחש במקביל לפריחה.

מרבים לנטוע את הסיגלון חד העלים כצמח שדרות הבולט בפריחה הסגולה שלו ובעלוותו הירוקה או כצמח בודד במדשאות.

תפוצה[]

מוצאו של הסיגלון חד העלים הוא בחלק הצפוני של דרום אמריקה שם הוא גדל באזורים הרריים חמים, שכן הוא עמיד רק בטמפרטורה של מעל 4 מעלות צלזיוס.

מדרום אמריקה הוא נלקח לאזורים חמים רבים ברחבי העולם, לרבות אפריקה והמזרח התיכון. האקלים באזור מוצאו של הסיגלון הינו חם וגשום בקיץ ואילו החורף והאביב קרירים יחסית ויבשים. בזכות זה, נוח לגדל את הסגלון באקלים ארץ ישראל. ישנם אפילו שלקחו אותו לאזורים קרים יותר, שם מגדלים אותו בתנאי חממה כדי להגן עליו מהקור. העץ הובא לארץ ישראל בימי המנדט הבריטי לנטיעה באזורים החמים, אך נקלט בהצלחה גם במקומות מוגנים בהרים.

פרחים[]

צבע הפרחים סגול, אורכם 5 ס"מ ורוחבם 2 ס"מ. הם דו-מיניים, בלתי-סימטריים במקצת. העטיף כפול, הגביע קטן, דמוי פעמון ומסתיים בחמש שיניים שאורכן כמחצית אורך הגביע וצורתן כמשולש שווה-צלעות.

הכותרת שעירה משני צדדיה ומאוחה כמעט לכל אורכה, היא דמוית שופר כפוף. בבסיסה צורתה כצינור מוארך (כ-1 ס"מ) ובהמשכה היא מתכופפת ומתנפחת באופן ניכר. בהסתכלות מלמעלה על פרח בודד נראית הכותרת כראש מורחב של נחש קוברה.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement