Family Wiki
Advertisement

סיור בטבריה-"שטובה ראייתה" - סיור מרתק בין ישן לחדש בעיר העתיקה טבריה במהלך הסיור נבקר באתרים שונים ונשמע על דמויות שונות המספרות את סיפורה היהודי של העיר טבריה מאז ועד היום.

בין השאר נבקר בחורבות בבית הכנסת "עץ חיים" ע"ש ר' חיים אבולעפיה ונשמע את קורות חייו ופועלו הרב.

נעבור בסמטת הניקוד הטברני ונשמע על חכמי טבריה וגלגולו של הניקוד העברי.

נעבור ברחוב דונה גראציה ונכיר את סיפורה המרתק של אישה יהודיה אשר פעלה רבות ובמסירות למען העם היהודי והיישוב

Advertisement