Family Wiki
Advertisement
Har hemed nord hills.jpg

הפסגה הצפונית, שכונת הר חמד ובמרכז שרידי ישוב שומרוני בית בזין התגלה במאה ה-20, היום חרב. החווה בקדומים היתה חלק מהישוב השומרוני

נוף קדומים יעסוק הפעם בהר-חמד, בכביש העולה אליו, בעצים הגדלים בישוב, והפעם על עצים מחטיים ועוד כל מה שניתן לראות בקדומים בשלושים דקות

הר חמד[]

מחווה חקלאית לשכונה ובה 12 משפחות, מקום איסטרטגי - גם לטובת הערבים, טעון שיפור רציני בדרך העולה על ההר.

המחטיים[]

שים לב: הקשה על התמונה תביא אותך להסבר את טבעו של הצמח

צמחי נוי[]

שים לב: הקשה על התמונה תביא אותך להסבר את טבעו של הצמח

צמחי בר[]

שים לב: הקשה על התמונה תביא אותך להסבר את טבעו של הצמח

ולמי שאין פרחים בגינה[]

שבת שלום

עוד שכונות בקדומים[]

וגם זה יש: וונדליזם באשקוביות[]

==

נוף קדומים[]

Advertisement