Family Wiki
Advertisement

רשמי סיור של מאיר רוטר - מוגש באדיבותו של המחבר
'עמיתים לטיולים' סיכום הטיול ההיסטורי לבור יוסף שבעמק דותן, התקיים בערש"ק פרשת וישב תשע"ד / בהובלת מאיר רוטר ובשיתוף מדרשת חלקת השדה ושומרון נעים להכיר

כל הכבוד ל-103 המטיילים שביום השישי האחרון הצטרפו לטיול מקסים בעמק דותן. התכנסנו כולנו החל מהשעה 06:00 בבוקר בנקודת ההתחלה בפיל בוקס הסמוך למבוא דותן, ועד השעה 07:00 התקיימו שלושה מניינים רודפים לתפילת השחרית. ובשל כוח האבטחה שהגיע מעט באיחור, יצאנו למסלול בשעה 07:10, וכך מלווים ב-4 חיילים מאושרים מגדוד נצח יהודה, שמנו פעמינו אל תל חפר, ותוך שאנו חולפים על פני שכונת קצה של הכפר כופירת, בטרם עלינו אל התל, ביקרנו בביר אל מוחפר, באר עתיקה שבניגוד לביקור הקודם בה בחודש סיון, הפעם לא היה מים בבאר, ולאחר שלמדנו כי באר זו היא באר אחת מתוך מערכת של שלושה בארות (אחת הרוסה וסתומה) תופעה עליה יש לתת את הדעת, המשכנו וטיפסנו אל מרומי 'תל מוחפר' המזוהה עם העיר חפר המקראית בנחלת מנשה. ממרומי התל השקפנו על נופו היפה של העמק, למדנו על הצעות הזיהוי המוקדמות לזיהוי העיר חפר המקראית שזוהתה תחילה ב'תל אפשר' שהעניקה לעמק חפר את שמו. ואת תיקון הצעת הזיהוי המוסכמת יותר למיקום העיר חפר באזור זה (כאן על התל כהצעת זרטל ואחרים, או בח'רבת חייבר כהצעת פורת) למדנו על פריסת הדרכים בעמק מפתח להבנת התרחשויות נוספות בעמק זה. ושוחחנו גם על כי מעיון במקרא ועל סמך הסקרים השונים הן בתל זה והן בתל דותן, הרי שהעיר חפר הייתה גדולה יותר וחשובה יותר בעמק, (שעל כן ברשימת המלכים בכיבושי יהושע, מוזכר 'מלך חפר אחד' כמייצג את כיבוש העמק כולו, ולא נזכר 'מלך דותן') כך ששמו הראוי לעמק היה צריך להיות על דרך 'ארץ חפר' המקראית, ועל כן כאן נמצא עמק חפר המקורי.. ירדנו מן התל והמשכנו לביקור ב'ביר חסן' . התכנסנו סביב באר עתיקה ומרשימה ועמוקה ובה עוד מעט מים, זו נמצאת בלב שדה חקלאי, חלק ממערכת של שלושה בארות סמוכות זו לזו, שם סיפרנו מן המקרא את סיפור הריגתו של יהורם מלך ישראל ואחזיה מלך יהודה בידי שר הצבא המורד יהוא בן נמשי בשליחותו של אלישע הנביא להכרית את בית אחאב, ואת פגישתו של יהוא ב'בית עקד הרועים אשר בדרך' (לשומרון) את 42 אחי אחזיה מלך יהודה, ושחיטתם אל 'בור בית עקד', ותוך ניתוח וזיהוי האתרים הנזכרים במקרא בהקשרו של סיפור זה, וניתוח הדרכים בעמק, זיהנו את כאן במקום את 'בית עקד הרועים' ובאחת מן הבארות של מערכת 'ביר חסן' את בור עקד הרועים, סקרנו גם את הבאר השנייה על הצומת גם בה עוד היה מעט מים. המשכנו וחצינו את העמק דרומה אל תל דותן, מעט לפני ולמרגלות תל דותן התעכבנו תחת גשרון טורקי יפה מעל נחל חדרה, עליו עברה 'רכבת העמק' הטורקית ל'מחטה עראבה' ובהמשך לתחנת מסעודיה וסבסטיה. שם גם סיפרנו מעט ממורשת הקרב בעמק וקרב הגבורה לחילוץ הפצועים שמצאו מחסה תחת גשרון זה.

טיפסנו לתל דותן תוך שאנו חוקרים את מכלול מערות הקבורה שחלקם מתוארכים לתקופת ההתנחלות, שם הבחנו שוב במחילה חצובה המחברת שני חללי קבורה, והצלחנו להבחין כי בקיר המחילה קיימים שקעים לנרות (מאפיין של מערכת מסתור?) התיישבנו בקצה התל השקפנו על הנוף המרהיב, סיפרנו את סיפורו של אלישע ונערו העומדים מול חיילי צבא ארם המקיפים את דותן שהייתה מבוצרת, ולמדנו על החפירות שבוצעו בתל, ועל הממצאים המתאימים למתואר במקרא. בדרכנו לבור יוסף הפתיע ידידנו ד"ר חזי הורן שאיתר ומצא מזבח יפה, משטח סלע ריבועי מסותת ושני קרנות מזבח ברורים בפינותיו, ועל כן זכינו לעוד הסבר קצר על מזבחות ובמות ותפוצתם ושימושם.

ירדנו אל מרגלות התל שם ביקרנו במכלול שלושת בורות שבמפה מופיעות בשם אחד 'ביר אל חפירה' שם שנו בהצעת הזיהוי לבור יוסף, למדנו על שני הדרכים העתיקות הבאות משכם לעמק דותן, והבחנו כיצד ניתן להבחין מאזור הבארות באדם המגיח ובא מן הדרך. דקדקנו מן הפסוקים להבנה טובה יותר של סיפור התרחשות השלכת יוסף אל הבור ומכירתו, תוך שאנו מיטיבים להבין כי קריאת הפסוקים בעודנו חוזים באתר ההתרחשות בשטח. מיטיב לחדד ולתרום להבנת הפסוקים באופן המתואר בסיפור המקרא.


ובשעה 12:00 האוטובוס נהוג בידי 'שוסטר' נהג הבית של מבוא דותן, הוצאנו מן התל חזרה לנקודת ההתחלה, עוד הספקנו אפילו תפילת מנחה.

וזו ההזדמנות להודות, למח"ט מנשה אל"מ אורן זיני ושאר קציני החטיבה ששמחו לסייע בתיאום ואישור הטיול, ולגדוד נצח יהודה וארבעת החיילים בפיקודו של המ"כ יהודה, שאבטחו ושמרו, ובעיקר שאלו בעיניים בורקות "מתי הטיול הבא?" וכמובן לכם המטיילים שאהבתם ברגליכם את הארץ. ברוכים תהיו. מאיר רוטר

שני סרטוני הדרכה של מאיר ר. שצילם גולן ד.: תל דותן, בור יוסף תמונות והסברים באדיבות צלם הבית שלנו זאב רוטקוף (ללחוץ על Tiyulim) ובאדיבות גולן ד


מצגת מסיור במאי 2013[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

Advertisement