לזכרו של אבא חיים אריה כהנא ז"ל - סיפור חייו

ו' כסלו תרע"ה – ( 1914 ) י"א מנחם אב תשס"ב - ( 2002 )

ביום הולדתו ה-87 בבית משפחת נאור, בחיק משפחתו הרחבה - בשנת 2001


ראשי הפרקים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.