Family Wiki
Advertisement

ספרית המפות באוניברסיטת תל אביב החלה כאוסף קטן עם הקמתו של החוג לגיאוגרפיה בראשית שנות ה-70. באמצע העשור הפכה הספריה למפעל הנצחה למיכה גרניט שנפל בעת מלחמת יום הכיפורים ואביו אל"מ ישראל גרניט (שהיה בין השאר מושל עזה וצפון סיני אחרי 67') גייס ותרם אוסף מפות גדול לספרייה. ישראל גרניט היה תלמיד פה במחלקה והכיר רבים מהמרצים וכך נוצר הקשר.

האוסף המשיך להתפתח הודות לתרומות נוספות שהוענקו על ידי המרצים עצמם, צה"ל, משרד השיכון, מרכז מיפוי וכן שלל אוספים פרטיים כגון אוסף פיליפ וג'ינה קפלן שתרמו מפות עתיקות של ארץ ישראל מן המאה ה-16, אוסף וילי בלוך שתרם מפות עתיקות של המזרח התיכון ועוד. חוץ מזה, הספריה ממשיכה להתעדכן באופן שוטף ועקבי באמצעות מרכז מיפוי ישראל ולאחרונה ישראל גרניט תרם מפות שלל מצריות שהחזיק מאז מלחמת יום כיפור.

ידוע לי שבשנות ה-80 שיערו שמספר המפות השמורות בספריה עומד על כ-80,000 מפות, כך שאני משער שכיום עשרים שנה לאחר מכן המספר עומד על כ-90,000. אך אל תשכח שבזה לא מסתיים הסיפור והספריה גם מחזיקה באוסף תצלומי אוויר גדול ומקיף המכיל אלפי פריטים

מקור הפתיח:סיבוב בספרית המפות של החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב מאת:מיכאל יעקובסון

על הספרייה באתר האוניברסיטה[]

ספרית המפות ע"ש מיכה גרנית הנה ספרייה אוניברסיטאית לצרכי מחקר אקדמי. מכיון שכך, הספרייה פתוחה לסטודנטים, מרצים, חוקרים ולציבור הרחב בהתאם לעלויות המפורטות בקובץ המצורף: 30 ש"ח לבחקור

שעות קבלת קהל:

ימים ב', ג': 16:00-10:00

יום ד': 17:00-12:30

כדי שנוכל להכין עבורכם את החומר המבוקש, מומלץ לתאם את הביקור בספריית המפות מראש.

מס' הטלפון הוא: 6409982.

דואר אלקטרוני: geogmaps@post.tau.ac.il

Advertisement