Family Wiki
שורה 2: שורה 2:
   
 
{{פירושונים|
 
{{פירושונים|
* [[ספר הישר (מקרא)]] – ספר [[שירה עברית|שירה עברי]] קדום, ש[[חיבור אבוד|אבד]], כפי הנראה, ב[[גלות בבל]]. חלקים ממנו נשמרו בקריאתו של [[יהושע בן נון|יהושע]]: [[שמש בגבעון דום]] וירח בעמק איילון ב[[ספר יהושע]] י' יב- יג, ובקינת דוד על מות שאול ויהונתן ב[[ספר שמואל]] ב' א יז-יח. אזכור שלישי מופיע ב[[תרגום השבעים]] של תפילת שלמה בחנוכת המקדש, ושם נאמר כי ה[[תפילה]] לקוחה מספר הישר.
+
* [[ספר הישר (מקרא)]] – ספר שירה עברי קדום, שאבד, כפי הנראה, בגלות בבל. חלקים ממנו נשמרו בקריאתו של [[יהושע בן נון|יהושע]]: שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון ב[[ספר יהושע]] י' יב- יג, ובקינת דוד על מות שאול ויהונתן ב[[ספר שמואל]] ב' א יז-יח. אזכור שלישי מופיע ב[[תרגום השבעים]] של תפילת שלמה בחנוכת המקדש, ושם נאמר כי התפילה לקוחה מספר הישר.
* [[ספר הישר (אגדה)]] – חיבור מ[[ימי הביניים]] הכולל את ה[[היסטוריה של עם ישראל]] מתקופת [[האבות]] ועד [[תקופת השופטים]].
+
* [[ספר הישר (אגדה)]] – חיבור מימי הביניים הכולל את ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת האבות ועד תקופת השופטים.
* [[ספר הישר (מוסר)]] – ספר [[מוסר (יהדות)|מוסר]] שחובר כנראה ב[[המאה ה-13|מאה ה-13]], ויוחס בטעות ל[[רבינו תם]] או לרבי [[יונה גירונדי]]. מחבר הספר האמיתי הוא ככל הנראה חכם בשם זרחיה היווני.
+
* [[ספר הישר (מוסר)]] – ספר מוסר שחובר כנראה במאה ה-13, ויוחס בטעות לרבינו תם או לרבי יונה גירונדי. מחבר הספר האמיתי הוא ככל הנראה חכם בשם זרחיה היווני.
* [[ספר הישר (רבנו תם)]] – ספרו של [[רבנו תם]], מגדולי [[בעלי התוספות]], המכיל שני חלקים: [[שאלות ותשובות]] וחידושים ל[[תלמוד הבבלי]].
+
* [[ספר הישר (רבנו תם)]] – ספרו של רבנו תם, מגדולי בעלי התוספות, המכיל שני חלקים: שאלות ותשובות וחידושים לתלמוד הבבלי.
* "ספר הישר" הוא כינוי נוסף ל[[ספר בראשית]], המספר על [[שלושת האבות]], שכונו "ישרים" ({{בבלי|עבודה זרה|כה|א}}).
+
* "ספר הישר" הוא כינוי נוסף לספר בראשית, המספר על שלושת האבות, שכונו "ישרים" (תלמוד בבלי,עבודה זרה,כה,א)
 
}}
 
}}
   
 
==לקריאה נוספת==
 
==לקריאה נוספת==
* שמעון שוקק, '''"ספר הישר" במסגרת ספרות המוסר העברית במאה הי"ג''', חיבור במסגרת קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, [[האוניברסיטה העברית בירושלים]], תשמ"ו, ע' 347–349: נספח מספר 1: רשימת חיבורים שכותרתם: "ספר הישר". ברשימה זו 19 חיבורים בשם זה.
+
* שמעון שוקק, '''"ספר הישר" במסגרת ספרות המוסר העברית במאה הי"ג''', חיבור במסגרת קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ו, ע' 347–349: נספח מספר 1: רשימת חיבורים שכותרתם: "ספר הישר". ברשימה זו 19 חיבורים בשם זה.
   
   

גרסה מ־04:09, 8 בפברואר 2018

ספר הישר הוא שמם של מספר חיבורים עבריים:


האם התכוונתם ל...

  • ספר הישר (מקרא) – ספר שירה עברי קדום, שאבד, כפי הנראה, בגלות בבל. חלקים ממנו נשמרו בקריאתו של יהושע: שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון בספר יהושע י' יב- יג, ובקינת דוד על מות שאול ויהונתן בספר שמואל ב' א יז-יח. אזכור שלישי מופיע בתרגום השבעים של תפילת שלמה בחנוכת המקדש, ושם נאמר כי התפילה לקוחה מספר הישר.
  • ספר הישר (אגדה) – חיבור מימי הביניים הכולל את ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת האבות ועד תקופת השופטים.
  • ספר הישר (מוסר) – ספר מוסר שחובר כנראה במאה ה-13, ויוחס בטעות לרבינו תם או לרבי יונה גירונדי. מחבר הספר האמיתי הוא ככל הנראה חכם בשם זרחיה היווני.
  • ספר הישר (רבנו תם) – ספרו של רבנו תם, מגדולי בעלי התוספות, המכיל שני חלקים: שאלות ותשובות וחידושים לתלמוד הבבלי.
  • "ספר הישר" הוא כינוי נוסף לספר בראשית, המספר על שלושת האבות, שכונו "ישרים" (תלמוד בבלי,עבודה זרה,כה,א)

לקריאה נוספת

  • שמעון שוקק, "ספר הישר" במסגרת ספרות המוסר העברית במאה הי"ג, חיבור במסגרת קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ו, ע' 347–349: נספח מספר 1: רשימת חיבורים שכותרתם: "ספר הישר". ברשימה זו 19 חיבורים בשם זה.ספר_הישר קישור לויקיפדיה