Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

עין אל קצעה מעיין נקבה ליד בית אל בגובה 827 מטר מעל פני הים.

נביעה בתוך מערה באורך כ-3.5מ' שתחתיתה יוצרת בריכה בגודל 1X2מ' בעומק 0.5מ' לערך, ממנה יוצאות 2 תעלות חצובות בסלע, האחת נגמרת במצוק ונראה שנשברה עם השנים, מכיון שהוליכה לבריכה ההרוסה העתיקה שגודלה 8X10מ' שבטרסה שמתחת לנביעה, והתעלה השנייה נגמרת בצינור ברזל המזין בריכה מקורה בגודל 3X3מ' בעומק 2מ' עד אמצע הקיץ, שעל הקיר שלה הפונה לכביש מרוסס "נ נח". לצדה שוקת צמודה לסלע, ממזרח אליה מערה עם קשת חצובה ונביעה נוספת קטנה וממערב אליה בור מים ענק חצוב ומטויח עם שני עמודים כדי להחזיק את תקרתו שממנו נקבה באורך 5מ' ולצידו שרידי בית בד.

ניתן להחנות את הרכב היכן שהחצץ מתרחב ולטפס שתי טרסות.

5.1.16 בור המים במבנה המרובע הגדול מלא עד הסוף הודות לגשמי הברכה שירדו באזור.

תמונות מטיול ביום 2 באוגוסט 2019[]

יישר כח לעמית ולמוביל ולמדריך שמעון על טיול נדיר מבית אל למעלה מכמש.

מבט כללי

Advertisement