עין זענוני מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

מקור המים של העיר ששכנה בתל זענוני שמעליה.

במקום מחפורת מלאת קנים שקוטר השלולית הצלולה שבה הוא כ-2מ' ועומקה כ-10-20 ס"מ. המים נלקחים ממנה בצינור גדול לבריכה שמצפון.


עמוד ענן

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.