עיר קסומה מאת יהושוע בר יוסף.
טרילוגיה המגוללת את קורותיה של משפחה מראשית המאה התשע-עשרה (כולל רעידת האדמה בשנת 1837) ועד מלחמת העולם הראשונה. הטרילוגיה כוללת שלושה ספרים:

  • "עצי שטים עומדים",
  • "תעלומה ואין קורא לה",
  • "כציצים ופרחים: רומן"

אפוס רחב על אורח חייה של הקהילה היהודית בצפת העתיקה הכולל שלל סיפורים, דמויות ומצבים, אסונות ושמחות ונוף חי ומרהיב.(דר' רונית בועז)

ב"עיר קסומה' מעלה יהושע בר-יוסף קורותיה של משפחה - מראשית המאה התשע עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה. רומן מרתק בשלל דמויותיו המעלה לנגד עיניו של הקורא את הישוב הישן בצפת, שהוציא מקרבו במאות הקודמות חולמים וחכמים בתורת הסוד. הטרילוגיה "עיר קסומה" ראתה אור במהדורות אחדות והוכתרה בפרס אוסישקין. יהושע בר-יוסף, יליד הארץ, דור חמישי. סיפוריו הראשונים מהווי הישוב הישן בירושלים זכו לחוג קוראים רחב.(הוצאת הקיבוץ המאוחד)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.