Family Wiki
Advertisement

קדומים - גבעת רשי עכנאי שרוע

עַכְנַאי שָׂרוּעַ (Echium angustifolium) הוא בן-שיח ממשפחת הזיפניים, הגדל בבתות. בולט בפרחים האדומים-סגולים.

מקור השם[]

אילנה לקשטיין כתבה:"השם עכנאי לקוח משם נחש בשל דמיון עמוד העלי, המתפצל לשניים, ללשון הנחש. הצמח מכוסה כולו בשערות וזיפים דוקרניים. צבע הפרחים משתנה על פי שלבי הפריחה ונע בין אדום לכחול. הוא בולט מאד בשטח כי השיח אפרפר. פשוט צמח יפהפה! בעין העדשה חי וצומח בחולון

תפוצתו[]

נפוץ בבתי גידול טבעיים בעלי אופי :ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות.

ערגה אלוני ומייק לבנה כתבו בצמח השדה עכנאי שרוע צומח בבתות-ספר, בבתות ימתיכוניות, בערוצים במדבר, בחולות עצורים במישור החוף ובשדות עשבוניים בכל הארץ. האוכלוסיה של חוף הים התיכון נחשבת לאקוטיפ מיוחד, שרוע ועמיד לרסס. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.

בסוג עכנאי 40 מינים, רובם ימתיכוניים, בארץ 5, מהם 4 ימתיכוניים ואחד מדברי. כן מגדלים מינים אחדים כצמחי-נוי.

גלריה[]

קדומים פסגת גבעת רש"י דצמבר 2014


קדומים תשע"ב

Advertisement