Family Wiki
Advertisement

"עלובי החיים" וחז"ל[]

Les_Miserables_(2012)_-_Official_International_Trailer_HD_-_1080p-0

Les Miserables (2012) - Official International Trailer HD - 1080p-0

קדימון לסרט חדש הנושא שם זה

באתר אש תורה מצאתי את הכתבה הבאה:
גאונותו של ויקטור הוגו באה לידי ביטוי בכך שהוא מאפשר לנו - על ידי האנשה סיפורית של שתי אידיאולוגיות מנוגדות - לתפוס אמת שעל פי הוגי הדעות היהודיים באה לידי ביטוי בשני שמותיו המקראיים העיקריים של הא-ל.

בפסוק הראשון בספר בראשית כתוב "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". השם אלוקים מבטא את מהותו של הא-ל בתור שליט, ומתייחס למידת הדין האלוקית. זהו האלוקים שברא את חוקי הטבע – חוקים קבועים ובלתי משתנים שאינם מתרשמים מהעדפותיהם הפרטיות של בני האדם. ובכל זאת, כפי שמסביר רש"י (בראשית א א): "ולא אמר ברא ה', שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין, היינו דכתיב: ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים." לא תיתכן מציאות של אלוקים אך ורק במידת הדין. לאלוקים יש שם נוסף. כדי לפעול בעולם הזה הוא חייב להיות גם ה' – השם הקדוש המכונה גם שם ההוויה ונהגה אדו-ני - מידת הרחמים. אלוקים שולט בדין, ה' מרכך אותו ברחמים. מציאותה של מידה אחת בלי השנייה פוגמת ביסוד השלמות האלוקית.

אנשים כמו ז'אן ולז'אן לא אמורים להירדף שוב ושוב על חטא שביצעו לפני שנים רבות, על חטאים שכבר מזמן כופרו. השוטר ז'אבר הוא דוגמא לאלה שמסלפים את מטרת החוק מהחזרה למוטב לנקמה פשוטה. בלי לב, הצדק עיוור – וצדק עיוור בסופו של דבר אינו שונה מחוסר צדק. ויקטור הוגו מצא דרך עוצמתית לצייר את הנקודה הזאת. ז'אן ולזאן מציל את אויבו המושבע ז'אבר, ומעמיד אותו מול דילמה מוסרית קשה. בסערת רוחו, ז'אבר פשוט אינו מסוגל ליישב את דמותו של ז'אן ולז'אן כפי שנבנתה בקרבו במשך השנים, כאדם אלים ואסיר לשעבר, עם מעשי החסד שלו על הבריקאדות. נאמנותו ארוכת הימים לצדק חסר פשרות אינה מניחה לו לשחרר את ולז'אן לחופשי. ובכל זאת, הוא יודע שאם הוא יעצור אותו הוא ינהג בדרך חוקית אך לא מוסרית. בפעם הראשונה בחייו, ז'אבר עומד מול סיטואציה בה הוא חייב לבחור בין השתיים.

ז'אבר אינו מצליח למצוא פתרון לדילמה שלו ומזועזע מההכרה הפתאומית שעברו של ולז'אן אינו דורש עוד עונש אכזרי בהווה. כל המערכת המוסרית שלו קורסת ומתנפצת בבת אחת. ז'אבר אינו מסוגל ליישב את חוסר ההתאמה הצורם בין נאמנותו רבת השנים לחוק היבש, עם הבנתו החדשה בדבר הצורך במחילה. במונחים היהודיים היינו אומרים שז'אבר הבין רק את מושג הדין האלוקי, אולם מעולם לא למד את הצורך לכבד גם את העקרונות המגולמים ברחמי ה'. ז'אבר מצא רק פתרון אחד לדילמה שלו. מכיוון שלא ידע אם להעדיף את הדין או את הרחמים, הוא הטביע את עצמו בנהר.

כמה מעניין לראות שעלובי החיים מגיע לאותה מסקנה המופיעה ברש"י בפירושו לפסוק הראשון בתורה. העולם אינו יכול להתקיים אך ורק במידת הדין – ואלה שינסו לעשות זאת, יאבדו אפילו את רצונם לחיות.

על הסרט עלובי החיים (סרט, 1978)[]


עלובי_החיים קישור לויקיפדיה

Advertisement