על שכונות שנעלמו ועל שכונות שנתחלפו בירושלים - צפון משער שכם מאת : ד”ר שמואל בהט-12 נובמבר 2020 - יד יצחק בן צבי. שצי שכונות: אשל אברהם,

אשל אברהם דורגית.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.